Áldott Húsvétot!

Nagypéntek napján - már Húsvét szent ünnepi mysteriumára gondolván minden kedves Barátunknak és oldallátogató vendégünknek áldott és békés húsvéti ünnepeket kívánunk!

 

Ezen oldal írója, Szerecz Miklós és a hozzákapcsolódó weboldal szerkesztője Schnell Tamás. Salutem!

 

Húsvét köszöntésére Hajnal Mátyás Stabat mater című költeményét küldjük, 1642-ből

(a második variánsban):

 

Asszonyunk Szűz Mária siralma (1642)
Stabat mater, etc.

 

1. Álla a Szűz nagy fájdalva
A kereszt alatt, siratva
Rajta függő Szent Fiát.

2. Bánatokkal lelke tömve,
Gyötrelemtől szíve törve,
Érzi éles pallosát.

3. Oh, mely szomorú, s színetlen
Lőn az áldott Szűz, egyetlen
Egy Fiának fájdalmán.

4. Mely keservesen fájdalja,
Szent Fiának midőn látja
Kínját a Kálvárián!

5. Vallyon, s ki ne sirathatná
A Szent Anyát, midőn látná
Illy kemény fajdalmokban?

6. Ki tűrhetné, hogy ne szánná
Szűz Máriát, hogyha látná
Fiával ily kínokban?

7. Látta JESUS gyötrődését,
Ostor alatt szenvedését,
Nemzetének vétkeért.

8. Látta ő kegyes Magzatját,
Szörnyű kínra adatottját,
Meghalni az Emberért.

9. Oh, szép szeretet Szüléje
Adjad, hogy szívem ízlelje
Bánátidnak epéjét!

10. Add, hogy szívem felgerjedvén,
S Fiad szerelmében égvén,
Nyerhessem édes kedvét.

11. Oh, Szent Anya, ezt miveljed,
Hogy szívembe mélyen verjed
A Feszültnek szegeit.

12. Vérben úszó Szent Fiadnak,
S énérettem kínzatottnak,
Oszd meg velem sebeit.

13. Add, hogy veled könyvezhessek,
S megfeszültön keserghessek,
Míg e földön lakozom!

14. Hogy veled mind együtt álljak
A Keresztnél, s együtt sírjak,
Azt óhajtva kívánom.

15. Oh nemes Szűz, nekem kedvezz,
Tőled engem el ne rekessz,
Add, hogy veled sírhassak.

16. Add, hogy a Christus kínjában
S értem szenvedt halálában,
Veled egy részt bírhassak.

17. Add, sebétől sebesüljön,
Add, hogy lelkem részegüljön
Szent Fiad szerelmétől!

18. Hogy felgerjedt buzgóságban,
Legyek, oh Szűz, oltalmadban,
Ítélet félelmétől.

19. Őriztess Fiad jegyével,
És halála erejével;
S élhessek kegyelmében.

20. Midőn földé lészen testem,
Add, hogy bévétessék lelkem,
Paradicsom fényében.

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal