1541 - Fogaras: a basa csele

Fogaras – a basa csele; Maylád István fogsága...

 

1541. június 19-én, miközben a szultáni fősereg Magyarország ellen vonult, a a román vajdák és a tatár segélyhadakkal megerősített török sereg, Ahmed nikápolyi szandzsákbég vezetésével Erdélybe tört...

A török had száma így elérte a közel 20-ezer főt, s céljuk elsősorban Maylád István főúr leszerelése volt, aki a Szapolyai-pártról átállt a Habsburg király, I. Ferdinánd oldalára és elhatározta – s törekvése egyértelműen ez volt –, hogy egész Erdélyt Ferdinánd király hűségére téríti. A török invázió hírére Maylád István Fogaras várába zárkózott, hogy ott várja be és vegye fel a harcot a hódítókkal.

A vár alá özönlő had fővezére Ahmed bég (és nem pasa) cselhez folyamodott: azt híresztelvén, hogy azért érkezett, hogy Erdély kormányzását Maylád kezébe adja, a fogarasi várból táborába csalta és ott lefogatta, majd vasra verten Sztambulba hurcoltatta.