1543 - Pánik Pápán

„mind élni, mind halni Pápán..."

Pánik Pápán...

 

1543. júniusának derekán – június 23. napja körül – mikor Nagy Szulejmán újabb hadjáratának híre – seregét megelőzve – elérte Magyarországot, több helyen zűrzavar és pánik tört ki. Így volt ez az észak-dunántúli Pápa várában is, mely ekkor a nem régiben fogságba hurcolt Török Bálint birtoka volt.

A török közeledésének hírére – noha ekkor a szultán serege még a déli határoknál járt, s az előhad – Ahmed pasa vezetéséve Valpó elfoglalása után Siklós alá vonult – Pápa várában az őrség és tisztjeik is felbolydultak. A parancsnok – kinek személye nem ismert – elsőként futamodott meg. A vár – akkori birtokosa Török Bálintné, Permflinger Katalin lázasan kutatott emberei között, kit is nevezzen ki e fontos vár élére. A Török-család familiárisai közül nem sokan tolongtak... Katalin nagyasszony ekkor arra gondolt, hogy – a szintén uralma alá tartozó – Szigliget tiszttartóját, Mártonfalvy Imre „deák”-ot kéri fel, hogy vállalja el Pápán a parancsnoki tisztet. S bár Mártonfalvy igyekezett volna maga is elhárítani e feladatott, de Török Bálintné könyörgése – ki „nagy sok szókkal, fogadásokkal, niha sírással is” kérette – megindította és elvállalta a pápai kapitányi rangot és tisztet.

Mártonfalvy Imre nyomban Pápára sietett egy maréknyi fegyveresével és szolgáival, kijelentve, hogy „mind élni, mind halni Pápán" fog – ha ez Isten rendelése. Amikor megérkezett igen nyomorúságos állapotok fogadták. Nem csupán az őrség létszáma volt kicsiny, de a vár is nagyon rossz állapotban volt, s nyomban hozzá kellett látnia, hogy azt megerősítse. Mártonfalvy Imre maga írta, hogy „igen megbúsult rajta” mikor Pápát meglátta, de hozzá is teszi: „...olyan hertelenséggel a mivel lehete, kezdém várát megtakarni és várassát raggatni és támogatni az palánkot hol bedőlt s hol kidőlt.”

A zűrzavaros magyarországi állapotok jellemzője az is, hogy mikor Mártonfalvy Imre Somogy vármegyéből – ahol saját birtokai feküdtek – fegyvereseivel Pápára sietett, akkor a Dersffyek vitézei törtek birtokára és alaposan kifosztották és kirabolták.