1549 - Az ágyúk fogatolásához

Gróf Nicolaus Salm Szepes vármegyéhez…az ágyúk fogatolásához.

Nicolaus Salm generális a rablólovag Basó Mátyás Murány várából való kifüstöléséhez és kiostromlásához tüzérséget is rendelt, a nehéz ágyúk mozgatásához azonban nem volt megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló igaerő. Mivel a felvidéki vármegyék közül nem egy – közöttük a szepesiek – közvetlenül vagy közvetetten sokat szenvedtek a rablások miatt, így hamarosan megérkezett a segítség a császári generálishoz…

A parancsnok segítség kérelmet intézett Szepes vármegyéhez, s a megyei közgyűlés meg is szavazta (1549. július. 15.) a segítséget: „ 269 lovat, minden két lóhoz egy embert és 20 szekeret rendeljen ki a megye, mit akként osztott ki a gyűlés, hogy a papok közösen a szekereket, s mindegyikbe 6, összesen 120 lovat állítsanak ki, Szepes vár tiszttartója pedig Báthory birtokaiból 50, a megye szintén 50, Lőcse 26, Késmárk 16 lovat és minden 2 lóhoz egy embert adjon.”

 lásd. Magyar tüzér. szerk. vitéz Felszeghy Ferenc és Reé László. Bp. én. 43.