1549 - Miskolc és Borsod vármegye pusztítása

Miskolc és Borsod vármegye pusztítása…

 

1549 augusztusának folyamán török portyázások célpontja volt egész Borsod vármegye és Miskolc gazdag mezővárosa…

 

Tudjuk, hogy Hatvan megszállása után a török Hódoltság jelentősen kiszélesedett – a budai pasa parancsára a helyi szandzsákok csapatai állandó portyázásban voltak. Ezen a vidéken éppen Eger várának elszigetelése és körül kerítése volt a stratégiai céljuk, ami nagy részt azt jelentette, hogy a magyar ellenőrzésű területeket rendszeresen pusztítsák.

Ezt nem csupán Heves vármegye, de még Borsod is megszenvedte. Éppen itt jelentős célpontja volt ezeknek a támadásoknak Miskolc gazdag mezővárosa, amelynek lakossága már ezen időkben megközelítette (vagy el is érte) a háromezres lélekszámot.

Például az említett 1544-es esztendő során a török portyázók már egyszer kirabolták, felégették és felperzselték – Muhival, Ónoddal és számos vagy 45 faluval (Alsózsolca, Petri, Nyék, Mályi, Palkonya) együtt. A lakosság elfutott, illetve a törökök áldozata lett, levágták vagy fogságba hurcolták őket.

Miskolc pusztulásával azonban nagy űr támadt a térség gazdaságában és kereskedelmében, úgy hogy ezt követően nyomban rendelkezett a vármegye és a központi kormányzat az város újjáépítéséről. Tudjuk, hogy a betelepülő és gazdálkodó lakossága 1546-ban is adómentességet élvezett – éppen, hogy alaposan gyökeret ereszthessen. Erre azonban a török nem adott időt – „ördögi kör” volt ez – mert amint Miskolc mezővárosának megerősödését és gyarapodását észlelte, nyomban portyáinak célpontjává tette. 1549-ben megismételték támadásukat – és most is sikerrel jártak. A királynak, I. Ferdinándnak nem is maradt más választása, hogy az adómentesség kiváltságával újra az elpusztult Miskolc újjáéledését segítse elő.

 

Miskolc mai címere