1550 - Mennyegzői meghívó

„...nagyságod jelen voltával az több urak között dicsekedhessem.”

Menyegzői meghívó Nádasdy Tamás nádornak.

Szarka Pál lukafalvai nemesember – Nádasdy Tamás szervitora – meghívta urát leánya menyegzőjére február 1-jére (az évszám nem bizonyos, az 1550-es évek végén):

„...adom tudtára nagyságodnak, hogy én Istennek szerzéséből római Szentszéknek törvénye szerint az én szerelmes leányomat házostársol adtam az vitézlő Sitkey Györgynek, kinek menyegzője szolgáltatik a jövő bodogasszon nap előtt való vasárnap, azaz februárius első napján. Annak okáért kenyergek nagyságodnak, mint kegyelmes uramnak, hogy az megmondott napon mind az én kegyelmes asszonyommal és ifjú urammal lenne jelen az itten való házánál és szolgájánál, hogy én nagyságod jelen voltával az több urak között dicsekedhessem. Kit én nagyságodnak mindörökkön megszolgálok, mint kegyelmes uramnak és mind az én gyermekem is megszolgálja az nagyságod fiának.”


Főúri mátkapár egy XVII. századi ábrázoláson.

 lásd. Magyar levelek a XVI. századból. XI. közlés. In: Történelmi Tár 1911. 543.