1552 - Balaton-felvidéki várak megerősítése

"és itt az földet el nem rabolja és el nem foglalja."

 

1552. július 4-én kelt parancsában a királyi erők főparancsnoka Habsburg Miksa főherceg (a későbbi uralkodó) a Balaton-felvidék várainak megerősítésére adott parancsot…

Khádim Ali budai pasa miután elfoglalta Veszprémet veszélyes éket vert az észak-dunántúli magyar védelmi rendszerbe. A keresztény hadvezetés nem is egészen tudta, hogyan ellensúlyozza a budai pasa ezen stratégiai foglalását. Erre vall az, hogy a főtisztek közül Pallavicini Sforza őrgróf ás Khunigsperg győri főkapitány közösen azt javasolták a haditanács tisztjeinek, hogy mind Cseszneket, mind (Nagy)Vázsonyt, s ezenkívül Leveldet (a mai Városlőd) várát preventív rombolják le, nehogy a törökök gyors akcióival azokat is megszerezzék s oda befészkeljék magukat, s innen már a következő jelentősebb és nagyobb, erősebb végvárat – Győr előterében a legfontosabbat – Pápát veszélyeztessék.

 

Meggyőződésük volt, hogy a budai pasa nem hagyja ki a támadást Pápa ellen, hiszen addig nem nyugszik míg: „itt az földet el nem rabolja és el nem foglalja."

Miksa főherceg azonban éppen ellenkezőleg döntött, a várak megtartása mellett azok megerősítését és katonák küldését is elrendelte. Így mind Csesznekre, mind Nagyvázsonyra 50-50 gyalog és 10-20 huszár beküldését parancsolta meg.