1552 - Dobó István segélykérő levele

„Mire egri tisztetekben ti maradtok?
Azért ha az koncával jóllaktatok,
Az levét es reá megigyátok.”

Dobó István egri kapitány segélykérése a vármegyéktől – s azok gyalázatos válasza...

 

1552. július 9-én Szikszón gyűltek össze Heves, Abaúj, Borsod, Torna, Gömör, Zemplén, Szepes és Sáros vármegyék összehívott rendjei, de az egriek kérését – Tinódi Lantos Sebestyén értesülései szerint – gyalázatosan visszautasították...

A részgyűlést ezen országrész nemeseinek és rendjeinek Dobó István hívatta össze, mikor e király erre engedélyt adott, hogy így is „gyorsan” hathatós segítséget küldjön Egerbe. Az összegyűltek előtt Szikszón, az egriek segélykérését a helyettes-kapitány, Mekcsey István adta elő – Tinódi szavaival élve így: „Inté őket, segítésre gondolnának (…) Ha békével honn lenni akarának.” Erre azonban némelyek gúnyosan azt válaszolták, ha eddig Dobó és a többi egri főtiszt jól elvolt Egerben, s annak javaival élt, akkor most is csak legyenek meg így, és a segítséget ne követeljék – úgymond: „Vártartásra, ha elegek nem voltatok, Mire egri tisztetekben ti maradtok? Azért ha az koncával jóllaktatok, Az levét es reá megigyátok.”

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy egy újabb szikszói részgyűlésre is sor került hamarosan – július 18-án s azt követően – ahol a meghívott megyei rendek megajánlottak és elrendelték a segítségnyújtást Egernek. E szerint a vármegyei nemesség a jobbágyaikból állítottak ki katonákat, a városok egy része szintén katonák, lőszer, ágyúk küldésére tett ígéretet etc. A főurak – pl. Serédy Benedek – ugyancsak ágyúkat ajánlottak meg az egri védelemnek. Annyi biztos: Bolyki Tamás keze alatt Borsod vármegyéből 50 puskás gyalog, s úgy szintén Abaúj vármegyéből is puskás gyalogok érkeztek Egerbe.