1552 - A török megszállja az elhagyott Lippát

"eme nagy, magas tornyokkal és bástyákkal megerősített, nehezen hozzáférhető várban…”

A törökök megszállják az elhagyott Lippát…

 

1552. július végén – 30-án avagy 31-én – a temesvári táborból kiinduló törökök elfoglalják az üresen hagyott Lippát…

Temesvári ostromkor számos alkalommal szóltunk arról, hogy Lippán Castaldo őrgróf parancsára, „Nagykampó” Aldana spanyol fő-tábormester hatalmas mennyiségű lőport, muníciót és élelmiszerkészletet halmozott fel, s bár katonasággal is el volt látva, még sem indult Temesvár megsegítésére, sőt annak hírére, hogy a délvidéki erősség elesett, maga is kereket oldott és üresen hagyta a reábízott Lippát. Kászim pasa érkezett meg vagy 5-ezer szpáhival, hogy a parancsnak minél gyorsabban eleget tegyen.

A török másodvezír, Ahmed pasa azonnal felfigyelt a lehetőségre és bár hada neki is elfáradt, nyomban parancsba adta, hogy Lippát szállják meg. Állítólag a beérkező török parancsnok annyira elámult azon, hogy Lippát – ezt az erős várat – ily üresen hagyták és könnyen feladták a keresztények, hogy maga írta Sztambulba a szultánnak, hogy egész Magyarországon nincs ilyen erősség, sőt ez még Budánál és Belgrádnál is erősebb (!). Nyilván érezni lehet ebben azt is, hogy Kászim pasa a saját érdemeit igyekezett felnagyítani Lippa megszállásában. Noha ez az érdem – mondhatjuk – egyedül a spanyol „Nagykampó”-é volt…

 

A török leírás ilyennek mondja Lippát: "eme nagy, magas tornyokkal és bástyákkal megerősített, nehezen hozzáférhető várban sokféle fegyver, ágyú, badsaluska (kisebb tábori löveg), puska, számtalan sok hadi eszköz"

 

Tevén szállítja a török a sereggel a málhát. Korabeli metszetről.