1552 - Temesvár ostroma - tárgyalások

„A hitetlenek időnyerés céljából hajlandóknak mutatkoztak adófizetésre.”

Temesvár ostroma; Losonczyval tárgyal – közvetítők útján – a török vezérpasa.

 

1552. július 6-án a temesvári vár ellen nagy támadást indítottak a törökök...

Az erős ágyútűz hatására a város északi falai és a földből-fából emelt tölt-palánkok annyira szétrongálódtak, hogy több nagyobb rés is keletkezett, mely ellen újabb gyalogsági támadást indíthatott meg a török parancsnokság. A temesvári védők azonban ezt a török rohamot is véresen visszavetették – Kara Ahmed pasa sok janicsárját vesztette el a sikertelen támadás miatt.

 

A másodvezírnek azonban nem sokat kellett törnie a fejét azon, hogy próbálja megosztani a sok nemzetiségű, heterogén etnikumú temesi védősereget. Éliás havasalföldi „oláh” vajda két szolgáját – Pithár Istvánt és testvérét, Pált – küldték be Temesvárra, hogy tárgyaljanak Losonczy István főkapitánnyal. A vezírpasa rajtuk keresztül üzente meg: felhagy a vár ostromával, ha elismerik János Zsigmond „király” uralmát (tehát a szultán vazallus Szapolyai fiút) s hiánytalanul megküldik a Portára a kivetett adó... etc.

 

Valójában Losonczy is arra kívánta felhasználni e hirtelen jött fegyverszünetet, hogy maga is a védelemnek időt nyerjen: titkos követe ment ki Erdélybe, Castaldo őrgrófhoz és üzenete, hogy Temesvár kitart, ha segítsége érkezik. Valójában a közeli Lippán már egy nagyobb sereg összegyűlt, a spanyol „Nagykampó”, vagyis Aldana főtábormester vezetése alatt, azonban nemhogy segítséget nem vittek Temesvárra, de a Castaldo által küldött élelmiszer- és lőporszállítmányokat, muníciót is mind visszafogták:

„Lőporkészlete is teménytelen volt az említett végvárakból, pénzt tőlem, s ahonnan lehetett, rabolt, azon nem csekély összegen kívül, amit neki egyszersmind Temesvár erősítésére is küldtem, azonban erre is kezet emelt, mihelyt értesült arról, hogy Losonczy gondviselését erősen meghagytam neki." - írta meg vádjait maga Castaldo a királynak.

 

A törökök ugyancsak hamar belátták, hogy Losonczy István főkapitány időnyerés céljából el is húzná a tárgyalásokat, erre írta a krónikás – Dzselálzáde Musztafa –, hogy: „A hitetlenek időnyerés céljából hajlandóknak mutatkoztak adófizetésre.”

Az ostrom hamarosan újult erővel folytatódott Temesvár ellen...