1553-Hadikrónika

1553

 

   
1553.03.13.  

 

 

CSURGÓ: Zrínyi Miklós állandó katonai előkészületei nem voltak hiábavalók, hiszen szinte mindennap arról érkeztek hírek, hogy a török egyre újabb területeket foglal el és a nagyobb várak bevételére készül. 1553. március 13-án keltezett levelében például a csurgói udvarbíró azt jelentette Zrínyinek, hogy a közeljövőben Bajram bég seregéhez várják a budai és boszniai pasákat, akiknek a segítségével előbb Szigetvárt akarják bevenni, majd ezt követően rögtön Babócsát, Szentgyörgyvárt és Kanizsát veszik ostrom alá.

 

   
   
1553.03.24-05.11-ig  

 

 

SZIGETVÁR: a vár új, megbízott várkapitányai Porkoláb Mátyás és Budasics János lettek egészen május 11-ig.

 

1553.04.01.  

 

   

Dersffy Farkast nevezték ki teljes jogú várkapitánynak.

 

   
   
1553.05.12.   

 

SZIGETVÁR: Dersffy Farkast beiktatták tisztébe. 1554 augusztusáig volt várkapitány. Valószínűleg ekkor meghalt. Eltemették Szigetváron.