1555 - A budai pasa Pápa ellen készül

1555. július 3-án Takaró Mihály tihanyi kapitány jelentette a nádornak, Nádasdy Tamásnak Sárvárra, hogy kémei útján pontos értesülései vannak arról, hogy a budai pasa Pápa megtámadását tervezi…

Takaró Mihály egy bizonyos Nysán csauszra – mint török hírforrásra hivatkozik – akitől hírt kapott a támadási készülődésről. Megjegyezhetjük, hogy ekkor tényleg nagy készülődésben volt a budai török, csakhogy nem Pápa volt a célpont – hanem a dél-dunántúli területek s első sorban is Szigetvár elszigetelése, amint ezt a nyár végén és az ősz folyamán sikerrel végre is hajtották volt.

Akárhogy tévesztette meg a török a magyar végvári védelmet. Jöttek a hírek a török csapatmozgásokról és Nádasdy Tamás nyomban beüzent Győrbe, hogy erősítsék meg a védelmet. Ő maga is összevonta erőit, hozzácsatlakozott Pallavicini Sforza főkapitány és még Komáromból százegynéhány katona. Így lehetek a királyi hadak vagy 900 fővel, először Kanizsa felé vonultak, mikor érzékelték, hogy a török támadás súlya nem Pápa irányában, hanem délen várható, de aztán tanácstalanul és erejükben nem bízva visszahúzódtak Körmendre, ahol közelebb volt a hátország segítsége s innen várták az elkövetkező török támadást.

Megjegyzendő, amikor Tojgun budai pasa somogyi hadjárata megindult a királyi csapatok nem mozdultak – vélhetően kis létszámuknak köszönhető, hogy meg sem kockáztatták a felmentő támadást (ezt a csorbát majd egy évvel később 1556-ban Babócsánál kiköszörülték).