1556 - 14 - A török sereg elvonul

1556. július 30-án és 31-én az ostromló török sereg,

Khádim Ali budai pasa vezetésével sikertelenül vonult el Sziget vára alól…

 

Tudjuk jól a „babócsai diverziónak”, a királyi hadak felmentő akciójának meglett a gyümölcse. Az ostromlott Szigetvárból írta, Horváth Márk:

„...Ma reggel megrendült a tábor elindula innen másfelé. Délről a falunál, a patak mellett szálltak meg a mi hadunk előtt. Ott is rendben mutatták magukat, de amint elnézem őket, nem sok lovas van köztük, sok paraszt érkezett szekerekkel. Hiszem az Úristent, hogy a pogányok megverettetnek. Semmit ne bánkódjatok! Ex regia Sziget, 21. die July 1556. Horváth Marko szigeti kapitány.”

 

Szigetvár ekkor megmenekült a hősi küzdelemnek és a felmentő támadásnak köszönhetően. A budai pasától zsákmányolt anyagiakat kótyavetyére bocsátották, melynek értéke 201 Ft-ot tett ki, s melyet a várvédő vitézek között felosztottak, mint erről tételes beszámolóban olvashatunk. Szerencsés, hogy e forrásban a várvédőkről név szerint sorolva őket fennmaradt egy jegyzék. Méltó, hogy ezekről az emberekről megemlékezzünk. A jegyzékben mindenegyes név után fel van tüntetve a kiosztott pénz. A teljesség igénye nélkül idézzük fel néhányuk nevét:

"Thwbyth István, Zadory Bálint, Nemes András, Bachmegyei Simon, Raacz Iván, Raacz Farkas és Raacz Lázár, Thot Simon, Thot Márton, Batha Péter, Soklyossy Lőrinc, Isthwandy Albert, Medwezy Péter, Babos Tamás, Balogh István, Weres István, Fekethe Benedek szolgája Balas, Warga András, Zabo Péter, Chyzar András, Dyozeghy Nagh Mátyás, Nagh György, Heghedes Jakab, Haghmassy István, Was Pál, Zaloky Imre, Somogy Benedek, Reghe Mihály, Hegy Pál, Dobos Marko, Iyos János, Zenthkyraly Balázs, Zewreny Ferenc, Zarka János, Beder Kristóf szolgája Péter, Mathoracz András, Horváth György, Keresith György, Symon Gergely, Babochay Péter, Wyda István, Domby Gergely, Igmandy (?), Dohochyth Iván, Zekchewy Máté, Weegh István, Németh Gáspár, Lossonczy Péter, Horwath Pál, Balog Tamás, Ormándy Pál, Baga Balázs, Was György, Kechky Orbán, Farkas Bálint, Byzo Ambrus, Beczeffalway Péter, Heencz János, Katothy László, Chermeel Miklós szolgája Mátyás, Gymothy Imre, Demeter hadnagh zolgaya Nagh Miklós, Paal hadnagh zolgaya Orban Balázs, Olaz János, Chezko Gywrko, Posgay Mátyás szolgája Fekethe György, Pozsgay Mátyás szolgája István, Heghedes Márton, Horwath Gywrko wdwarbyro zolgaya, Lowaz Gywrko zolgaya, Warga Simon, Barlanchyth Gyurko, Kowach István, Boynykowyth Lukács, Zwga Mátyás, Zabo János, Hoboly Tamás, Kowach György, Somogy Ferencz zolgaya Myhal, az dobosnak az Wr zolgayanak, az syposnak az Wr zolgayanak, Raacz László más néven Prevana 44 dénár és a vele lévő katonáknak kiadva 1 arany etc."

A küzdelemben jeleskedő végbeli katonák között a magyarokat és horvátokat egyaránt ott találjuk, akik már előzőleg is szolgáltak a várban, s olyanokat is, akik az elkövetkező nagy ostrom idején is a vártán állnak, s a végsőkig harcolnak majd.

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. – kézirat

Horváth Márk levele Porkoláb Márton özvegyéhez, Hahóti Brigittához. In: Szigetvári levelek a török hódoltság korából. ford: Molnár Imre. Szigetvár. 1982. 42. A levél eredetije az Országos Levéltárban van, OL-R-285 rsz. 2-10-1.
Timár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdasági iratai. Pécs. 1989. 191-194.