1556 - Ali jő...

„de globis magne colubrine competentibus”

Ali jő… most már biztos!
Horváth Márk újabb – bizonyos – hírei a Sziget ellen készülő török támadásról.

 

1556. május 4-én kelt levelében, a szigeti kapitány, Horváth Márk írta a nádornak, Nádasdy Tamásnak, hogy újabb bizonyos híre érkezett a készülő támadásnak.

Arról szól, hogy „ezen a napon” egy töröktől szökött fogoly, rabszolga jött be Szigetvárra. Elmondta, hogy ő a Fekete-tengeren túli területeken szolgált – „ultra Mare Niger fuisse” (talán a „vad mezőkön”, vagy a Kaukázus vidékén? – ez nem derül ki). Immár három hónapja van(nak) úton Konstantinápolytól. Szolgatársaival együtt a felvonuló török had hozta ki őket. Nándorfehérváron keresztül érkeztek Eszékhez és keltek át a Dráva folyón – ő megszökött, társait Budára vitték. A szökött rab elmondta, hogy a szultán maga ugyan Konstantinápolyban van, de háború lesz! Amíg a fővárosban voltak ezer janicsárt és ezer naszádost mustráltak meg – kiket mind Khádim Ali budai pasa és Rusztem pasa keze alá adtak, akik parancsba kapták, hogy támadjanak Magyarországra. A beszökött rab állítása szerint – és ezt Horváth más hírszerzői is megerősítették – Ali pasa már Szófiát elhagyta, Jagodinánál is nagy erők gyülekeznek.

 

Most már bizonyos, hogy a régen sejtett (és várt) nagy támadás bekövetkezik. Horváth Márk megírta, hogy készül az ostromra, de Nádasdy segítségét mindenben kéri. Kéri, hogy engedélyezze és gondoskodjék azokról a szigeti polgárokról – asszonyokról és gyerekekről – akik ki akarnak menni (maga is többször sürgette, hogy helyezzék el biztonságosabb helyen őket), de ne feledkezzen meg a maradókról, a védelemről sem. Szükséges az élelmiszer készletek feltöltése – az egyébként is szegényes környező falvakra a török támadáskor pusztulás vár. Hangsúlyosan említi, hogy a tüzérségi erősítést kapjon – említve: „de globis magne colubrine competentibus”, a „sugárágyúkhoz” elegendő golyóbisa legyen.

Érdemes megemlíteni Horváth Márk előrelátását a tüzérségi erősítés kérelem ügyében. Bár a korban nem állt ezzel egyedül (éppen e korból idéztük már Takaró Mihály tihanyi kapitány kérelmét is), de az ellenfél, budai pasa híres volt arról, hogy maximálisan kihasználja a tüzérségi tudását és erejét. Az elkövetkező 1556-os szigeti ostrom be is bizonyította a szigeti kapitány előregondolkodásának – gondoskodásának – igazát…

A nádorhoz írt levelében lényeges az, hogy Horváth Márk az időtényezőről sem feledkezve, megírta, Ali pasa Szófiát már elhagyta, sőt egyre közeledik, valahol a szerbiai Niš és az al-dunai Szendrő között jár.

 

(Sz. M.)

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.