1556 - Egy hírvivő fogságban

Egy hírvivő fogságban…

 

1556. szeptember 6-án kelt levelében a szigetvári kapitány, Horváth Márk beszámol arról a nádornak, Nádasdy Tamásnak, hogy a hírhozó embert a törökök elfogták…

 

Az ostromtól megszabadult királyi Sziget és a Rinya folyócska mentén állomásozó királyi felmentő had között a kapcsolat – gondolhatnánk (hiszen az ostrom ideje alatt sem szakadt meg teljesen, mint erre már utaltunk) – zökkenőmentes lett, hiszen a török erők visszahúzódtak keletebb felé. A dolog azonban egyáltalában nem ily egyszerű: először is, Szigetvár nyugati oldalában (kb. 10 km-nyire) ott volt Görösgál (Görösgal) tele a dühős és veszedelmes ellenséggel.

 

Éppen e görösgali „törökök” (javarészt török zsoldban álló rác – azaz szerb – martalócok) okozták Haba János vesztét is. E férfiú a nádor, Nádasdy leveleit hozta be Szigetbe, s vitte (volna) a szigeti kapitány válaszát. E napon kelt levelében, Horváth Márk azonban azt írta, hogy Habát az erdőben (sic!) elfogták, de a leveleket elhajította, s azok nem kerültek az ellenség kezébe. Nyilvánvaló, hogy Haba János hírvivő mellett mások is érkezhettek – s be is érkeztek – Szigetbe, hiszen Horváth arra utal, hogy a levelet keresik, de nem találják.

 

Ugyanebben a levelében tudatja a nádorral, hogy olyan hírek érkeztek hozzá – s ez valóság volt – hogy a sikertelen ostrom és a babócsai vereség hatására retteg a dél-dunántúli törökség, még Eszéken is félnek…

 

Később – éppen egy bő héttel ezután – Horváth Márk szeptember 13-án kelt, s a nádornak címzett levelében – újólag megemlíti a fogságba esett hírvivőt. Azt írta: róla semmi hír nincsen. Haba János sorsa tehát ismeretlen. Vélhetően a „szokásos” tortúra alá fogták, hogy a vitt és hozott üzeneteket tőle megtudják. Vallott-e vagy sem? Nem tudjuk. Azt sem, hogy túlélte-e…

 

Sz. M.

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.

 

vö. OL E 185. Nádasdy cs. lt. Missilisek. Horváth Márk levelei., Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai. (Horváth Márk levelei Nádasdy Tamás nádorhoz, és szervitoraihoz, 1556-1561). Somogy Megye Múltjáról 1987. 90-91.