1556-Sikeres várvédelemben kitűntek

Az 1556-os sikeres várvédelemben

(a várkapitány ekkor Horváth Márk volt)

kitűnt és megjutalmazott vitézek névsora:


Forrás:

 REGESTUM SUPER KOTHYEWETHIA TEMPORE CAPCIONIS AGE JANICHARIS CUM ALYBASSA CASTRUM ZYGHETH OBSEDERAT IN STURMA QUI FUERUNT ET QUI LUCRUM DUXERUNT NOMINA ILLORUM DATE SUNT AD SINCULAS PERSONAS DEN. 44.

1556.

JEGYZÉK A KOTYAVETYÉRŐL A JANICSÁR AGA FOGSÁGBAEJTÉSEKOR, MIKOR ALI BASA SZIGET VÁRÁT OSTROMOLTA. AZOK NÉVSORA, AKIK RÉSZT VETTEK A ROHAMBAN ÉS ZSÁKMÁNYT HOZTAK. MINDEN SZEMÉLYNEK KIADVA 44 DÉNÁR. 1556-BAN.

 

253 vitéz között, összesen 201 aranyforint értéket osztottak ki:

 

 

Aghtheleky Jakab,
Andorka Bálint,
Anthla Péter,
az dobosnak az úr szolgájának,
az syposnak az úr szolgájának,
Baarbeel Gábor,
Babochay Péter,
Babos János,
Babos Tamás,
Bachmegyei Simon,
Bachmegyei szolgája,
Baga Balázs,
Baga István,
Balassa Dénes szolgája Alberth,
Balázs Anthal Péter,
Balog Tamás,
Balogh Gergely az úr szolgája,
Balogh István,
Balogh István,
Barackhay Lukács,
Baranyay Lőrinc,
Barbel István,
Barbel Máté,
Barlanchyth Gyurko,
Batha Péter, 
Beczeffalway Péter,
Beder Kristóf szolgája Nagh Barnabás,
Beder Kristóf szolgája Péter,
Benedek Mátyás szolgája Ferenc,
Bethkes Péter,
Betkhes András,
Boghkay János,
Borotwash István,
Borsody Mátyás,
Botha István,
Boynykowyth Lukács,
Bwdanyth András,
Byzo Ambrus,
Chermeel Miklós szolgája Mátyás,
Chernel Miklós szolgája Mihály,
Chezko Gywrko,
Chyzaer János,
Chyzar András,
Chyzar Balázs,
Chyzar István,
Cserdy Márton,
Dawith János,
Demeter hadnagh zolgaya Nagh Miklós,
Dobos Marko,
Dobos Mátyás,
Dohochyth Iván,
Domby Gergely,
Domokos Ambrus,
Dosa János,
Dyozeghy Nagh Mátyás,
Ewthwes Márton,
Farkas Bálint,
Farkas János Zaloky Imre tizedében,
Fekete Jakab,
Fekethe Benedek szolgája Balas,
Fekethe Gábor másodmagával,
Fekethe János,
Fykaak Miklós,
Galos Jakab,
Gewry István,
Ghewre Benedek,
Gymothy Imre,
Haghmassy István,
Hamos Barrabás,
Heencz János,
Heencz János,
Heghedes Jakab,
Heghedes Lőrinc,
Heghedes Márton,
Hegy Pál,
Hoboly Tamás,
Horváth György,
Horwath András az úr szolgája,
Horwath György,
Horwath Gywrko az udvarbíró szolgája,
Horwath Márton szolgája Miklós,
Horwath Marton,
Horwath Pál harmadmagával,
Horwath Pál,
Horwath Péter,
Igmandy (?),
Isthwandy Albert,
Iyos János,
Kakochy Mihály,
Kapra Ferenc,
Karanchy Péter,
Karmasy Fábián,
Katothy László,
Kayary Péter,
Kayczy János,
Kechky Orbán,
Kehedy György,
Kepy András,
Keresith György,
Kesas Ferenc,
Kooncz György,
Kopa Mihály,
Kowach Gergely,
Kowach György,
Kowach István,
Lossonczy Péter,
Lowaz Gywrko az udvarbíró szolgája,
Mathoracz András,
Matthe,
Medwezy Gergely,
Medwezy Péter,
Mezaros Bereck,
Mohachy Antal,
Monyorosy Péter,
More Kechky Orbán zolgai Márton,
Myhalyth Benedek,
Nag Wathy Ferenc,
Nagh … Péter,
Nagh Albert,
Nagh Antal,
Nagh Balázs,
Nagh Fábián,
Nagh Ferenc,
Nagh Gál,
Nagh Gergely,
Nagh György,
Nagh Iván,
Nagh Mátyás,
Nagh Mihály,
Nagh Mihály,
Nagh Pál,
Naghwathy Péter az úr szolgája,
Nemes András,
Németh Gáspár,
Nyerghes István,
Olah János,
Olaz János,
Ormándy Pál,
Ormondy Mihály,
Paal hadnagh zolgaya Orban Balázs,
Paladyn szolgája Gergely,
Panka szolgája Balázs,
Panka szolgája János,
Parraghy Benedek,
Pechy Mátyás,
Perwana zolgai,
Phile Balázs,
Polyany Tamás,
Porees Pál,
Posgay György,
Posgay Mátyás szolgája Fekethe György,
Posgay Mátyás szolgája Fekethe György,
Posgay Mátyás szolgája István,
Pynthér György,
Raacz Farkas,
Raacz Iván,
Raacz László más néven Prevana 44 dénár és a vele lévő katonáknak kiadva 1 arany,
Raacz Lázár,
Raacz Márton,
Rachozay Mihály,
Reghe Mihály,
Rybek Lázár,
Sapko Gergely,
Sempthey Ambrus,
Soklyossy Lőrinc,
Somogy Benedek,
Somogy Ferenc,
Somogy Ferencz szolgája Myhal,
Sylko másodmagával,
Symon Gergely,
Symon Péter,
Symony Benedek,
Terek Balázs,
Thamasko porkoláb gyermeke,
Thapy János,
Themeswary Mihály,
Thesseny Albert,
Thoot Benedek,
Thooth Pál,
Thopordy szolgája Fekete Albert,
Thot Márton,
Thot Simon,
Thoth András,
Thoth András,
Thoth Bálint,
Thoth Márton,
Thwbyth István,
Thwron István,
Thynody Péter legénye,
Toth Mihály,
Warga András,
Warga István,
Warga Simon,
Was György,
Was Pál az úr szolgája.
Was Pál,
Was Pál,
Wayda Pál,
Weegh István,
Weres István,
Weres Mihály harmadmagával,
Weres Mihály szolgája Pál,
Wyda András,
Wyda István,
Wylaky Sebestyén hadnagh megesküdt hatodmagával vett fel 20 dénár híján 5 forintot,
Zabo Jakab,
Zabo János,
Zabo János,
Zabo Péter,
Zabo Péter,
Zadory Bálint,
Zago János,
Zakal Ferenc,
Zakony,
Zalay Demeter negyedmagával 3 forint 20 dénár,
Zalay Simon az úr szolgája,
Zaloky Imre,
Zarka János,
Zarka Márton,
Zeel Balázs,
Zekchewy Máté,
Zekchey Pál,
Zekel Gergh zolgai,
Zeky Péter,
Zele Ambrus,
Zele János,
Zenthegedy Benedek,
Zenthkyraly Balázs,
Zerdahelyi Bálint,
Zereny Pál szolgája Albert,
Zewch Fábián,
Zewreny Ferenc,
Zolga Jakab,
Zthergethy Márton,
Zwga Mátyás,
Zyjarto István,