1557 - Így kell rendet tenni

„...a kegyetlenkedés semmiféle módját sem mellőzték,

csakhogy pénzt csikarjanak ki."

 

gróf Zrínyi Miklós Zala vármegye főispánjaként...

 

Amikor az uralkodó gróf Zrínyi Miklóst Zala vármegye főispánjának (is) kinevezte, ezt nem csak a vitézségei miatt tette, ez nem csak a honvédelemi feladatok kiemelt kezelését jelentette, de a rendfenntartói feladatok oroszlánrészét is. Erre pedig igen nagy szükség volt, mert a zűrzavaros és bizonytalan korban megszaporodtak a rablóbandák, a szabadcsapatok garázdálkodásai.

Zrínyi összefogva Tahy Ferenc kanizsai kapitánnyal nem csupán a török rablók, de a garázdálkodó szabadhajdúk, haramiák és martalóc kóborló zsiványok serege ellen is felvette a kíméletlen és kegyetlen – mondhatni irgalom nélküli harcot.

A dunántúli területeket prédáló szabadhajdúk, főként a kaposváriak nagy rablásokat és kegyetlenkedéseket tettek.

"…jobbadára csak abból éltek, amit raboltak, de ha törökre akadtak rendszerint igen keményen harcoltak. A törökök annyira gyűlölik ezeket az embereket, és annyira haragusznak rájuk, hogy egyet sem szoktak életben hagyni közülük, a foglyokat pedig a legszörnyűbb kínzások közepette végzik ki, ezért aztán állhatatosan kell harcolniuk, vagy ha nem harcolnak a keresztényeket zsákmányolják. De főleg a kaposújváriak oly megátalkodottan kegyetlenek voltak, hogy a keresztény parasztokat kínzással kényszerítették pénzük odaadására (…). Voltak, akik vasfúróval lyukasztották át a férfiaknak a lábuk szárát, nőknek a mellét és a kegyetlenkedés semmiféle módját sem mellőzték, csakhogy pénzt csikarjanak ki."

A nevezetes rablóvezérek neveit is ismerjük: ilyen garázdálkodott akkor, mint Arany János, Dengelegi András és Rácz Döme.

Ezekkel a rablóbandákkal is a végváriaknak kellett leszámolni, és tudjuk, hogy Zrínyi többedmagával és 4.000 fős katonasággal tisztította meg Somogy vármegyét ezektől a garázdálkodó hajdúktól. Nem bánt kesztyűs kézzel velük: "Az elfogott haramiákat nyomban karóba húzatta vagy elevenen a földbe ásatta őket."

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat

 Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága és II. János erdélyi fejedelemsége alatt. Válogatta és a szöveget gondozta: Kulcsár Péter. Ford: Borzsák István. Bp. 1982. 92-93.
V. Molnár László: Kanizsa vára. Bp. 1987. 35.