1557 - Újabb vész előtt Sziget?

„a ceretis hominibus”

 

Újabb vész előtt Sziget?

 

Horváth Márkó kémei jelentették Dervis pécsi bég azonnali leváltását és az újonnan kinevezett főtiszt, Kászon bég szándékait. Maga a lemondásának elfogadását sürgeti.

1557 elején – egészen pontosan februárban és márciusban – sűrű levelezés ment a királyi Szigetből a nádornak, Nádasdy Tamásnak…

Februárban – egy február 10-én kelt levélben – Horváth Márk kapitány azon panaszkodott, az előző évi – 1556-os – török ostrom műveletek miatt a környező falvak népessége igen megritkult és elszegényedett, ami a vár élelmiszerrel való ellátását veszélyezteti. Mindezen kívül pedig még az is, hogy a törökök mozgása miatt, azok is, akik szállítanának élelmet Szigetvárra, vagy a törökök fogságába esnek, vagy mi még rosszabb levágják őket. Érdemes itt rámutatnunk – amelyről már ezen oldalon többször megemlékeztünk – hogy bár az 1556-os szigeti sikertelen török ostrom után a hódítók egy pillanatra pánikba estek és visszaszorultak, de úgy tűnik, az erőviszonyok óriási túlsúlya hamarosan korrigálta ezt a védelem javára történt rövid elmozdulást.

Március elején – március 2-án kelt levelekben – Horváth Márk kapitány arról írt, hogy egy titkos (de nevezetes) kémje, bizonyos Ballya, aki régebben a beglerbég (vélhetően a budai pasa) étekfogója volt (!), s aki már régóta szolgálja a keresztények ügyét és a királyt, mindenről pontos információt ad, akár történjék az Pécsett Dervis bég táborában, akár messzebb, Budán vagy éppen Boszniában. A szigeti kapitány kémjének, Ballyának méltatásában hozzáteszi azt is, hogy amikor a törökök már Sziget alatt voltak (azaz 1556 nyarán), akkor Ballya egy nappal az ostrom előtt bement Szigetbe és jelentette a törökök pontos erejét. Horváth Márk azt is megírta Nádasdynak, hogy Ballya most azt jelentette, hogy ezen évben a török császár személyesen nem indul Magyarországra – részben a perzsákkal való ellenségeskedés, részben belső viszályok miatt – azonban a beglerbég, vagyis a budai pasa haddal újra kijöhet… Ezt a Ballyát – ki oly jól szolgált kémjelentéseivel – kéri, hogy a nádor ajánlja a király figyelmébe.

Ugyanehhez a leveléhez Horváth Márk kapitány csatolt egy másik jelentést is, szintén a nádorhoz, melyben közli, hogy Pécsről érkezett kémei „a ceretis hominibus” azaz „bizonyos személyek” illetve ezenkívül két szökevény („profuge”), akik Pécsről jöttek be Szigetbe, arról szóltak, hogy a régi béget, Dervist leváltották. A helyébe kinevezett új főparancsnok, Kászon bég, aki igen ígéri, hogy a lerontott palánkokat: Szentlőrincet, Sellyét, Görösgált, de még a babócsai várat is megépíti. Oda Musztafa vajdát küldi majd, aki addig Pécs helyettes parancsnoka volt „Kazzon passa aliquot zanchakos sub potestate sua habebit, ex quo ut omni tempore paratusque esse posit.”

Azt is tudni vélik a kémek, hogy újabb janicsárok érkeznek Pécsre, ráadásul Kászon erősen hirdeti, hogy Szigetvár megerősítését megakadályozza, azzal, hogy a fuvarozó parasztságot nem engedi a vár alá.

A jelentés tükrében könnyű levonnunk a konzekvenciát: Dervis béget az szigetiek sikeres védekezése és a királyi hadak „babócsai diverziója” (1556 nyarán) miatt távolították el Pécsről. Khádim Ali budai pasa ki itt ekkor vereséget szenvedett – szintén Dervis béget okolta a szégyenért. A legnagyobb indok azonban mégis az lehetett – és ezt az újonnan kinevezett Kászon híreszteléséből szűrhetjük le –, hogy a dél-dunántúli török erők defenzívába szorulását az 1556-os kudarc után Dervis bégnek (sem) sikerült megállítania avagy fordítania.

 

A királyi Szigetben – a győzelem ellenére sem – voltak rózsás állapotok, s ezt nem csupán abból tudjuk, hogy kevés élelem érkezett be, vagy a katonaság fizetetlensége miatt állandó volt a feszültség, hanem azért is, mert a sikeresen védekező kapitány, mikor látta, hogy kéréseit, követeléseit (a védelem erősítésére és a járandóságok kifizetésére) mind a Kamara, mind az Udvar semmibe veszi, így beadta lemondását.
Kászon bég jő tehát, s Horváth Márk megy… Ki tudhatta milyen veszély előtt áll újra Szigetvár?

Gyors királyi parancs érkezett (pénz és szükséges anyagiak nem!), hogy Horváth Márk a hónap közepéig maradjon hivatalában, vagy ameddig az új kapitány meg nem érkezik…

 


 Sarlós Endre szigetvári festő képe Horváth Márkról, a Szigetvári Vármúzeumban látható.

 

vö. OL E 185. Nádasdy cs. lt. Missilisek. Horváth Márk levelei.

 lásd. Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai. (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival, 1556-1561) In: Somogy Megye múltjából. 1987. 94-96.