1558 - Hosszú, forró nyár

„Hosszú, forró nyár”

Kánikula, aszály – veszélyt jelent a várvédelemre…

 

 

1558. július 25-én kelt levelében Horváth Márk szigeti kapitány írta a nádornak, Nádasdy Tamásnak, hogy a hosszú, forró nyár veszedelmet hoz a védelemre…

 

Kétszeresen is. Egyrészt a kánikula és az elhúzódó aszály nyilván a környező vidék agrár termelését – és így közvetlenül a vár jövendő ellátását is veszélyeztette. Azonban Horváth Márk levele nem erről szólt, hanem arról, hogy a vár körül elterülő tavat és ingoványt és az azt tápláló Almás-patak vizét is teljesen kiszikkasztotta a forróság, a hosszú kánikula.

 

Ez annál is veszélyesebb – írta a szigeti kapitány – mivel állandóan ellentmondó híreket kapnak, amelyek között képtelenség eligazodni. Summa: éjjel-nappal várják ide a törököt (ne feledjük, két esztendővel a vár sikertelen török ostroma után vagyunk, tehát az ellenség akkor megfogyatkozott ereje és harci kedve teljesen megújhodott). Azt is megtudjuk, hogy az 1556-os ostrom alatt alaposan megrongált erődítményeket és védműveket a szigetiek kijavították és megépítették, illetve dolgoztak rajta akkor is. De, a várat övező víz és mocsár elapadása és kiszáradása a védelem egyik legmeghatározóbb elemét veszélyeztette – vagyis ilyen esetben a támadó megspórolta volna a vártó lecsapolásának fáradságos és veszélyes munkáját, és könnyen száraz lábbal hozzáfért volna a falakhoz.
A török támadás azonban ekkor elmaradt.

 

Sz. M.

A képen a korabeli sziget várának vármakettje - Lebedy János amatőr-várkutató és végvári hagyományőrző munkája. Látható a szigetvári vármúzeum állandó kiállításán.

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.

 

vö. OL E 185. Nádasdy cs. lt. Missilisek. Horváth Márk levelei., Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai. (Horváth Márk levelei Nádasdy Tamás nádorhoz, és szervitoraihoz, 1556-1561). Somogy Megye Múltjáról 1987. 99-100.