1559 - Egy (el)tévedés tragédiája

„amputatione capitis suis penam persoluit.”

Egy (el)tévedés tragédiája…

 

1559. június 25-én kelt levelében Horváth Márk szigeti kapitány beszámol a nádornak, Nádasdy Tamásnak – jegyezzük meg, hogy a nádor felszólítására – arról a „rejtélyes” esetről, amely a szigeti gyalogok (el)tévedése kapcsán tragikus végkifejletre jutott: „…cladem peditum Zygethiensium pronunc existentem…”
Azokról a gyalogokról – szól a levél – akik a várhoz tartozó tized beszedésekor vereséget szenvedtek.

Az ügy azért különös és „rejtélyes”, mert egy részt a szigeti kapitány nem sokat mond, más részt mégis valamely lényegesebb dolog volt, hiszen maga a nádor (Magyarország második embere – a király „helyettese”) kérdezi Horváth Márkot az esetről.

A szigeti kapitány leveléből az derül ki, hogy Horváth szigeti gyalogokat küldött ki – előbb 28 főt, s aztán még 25 katonát – hogy a vár alá tartozó falvakból a várhoz tartozó járadékokat (élelmiszer, takarmány, fa, készpénz etc.) beszedjék. Ezek a gyalogok azonban – úgy tűnik valamely más vállalkozásra adták a fejüket (amely később igen bánta, de hiába) – saját szakállukra kezdtek el „adóztatni.” Már most ez is bűn – de nem szokatlan e korban. Azonban más is történt. A kiküldött szigeti gyalogok a főparancsnokuk, a kapitány tudta és engedélye nélkül tizennégy jobbágyot – a forrás tanúsága szerint öregeket és ifjakat egyaránt – magukkal hajtottak (vélem valamely fuvarra kényszerítendő őket). S a tragédiájuk azzal teljesedett ki – s ez sem szokatlan a végeken –, hogy valamely török portyával futottak össze. A levél ezt nem részletezi.
Annyi biztos, hogy a szigeti gyalogok java, s a velük, kényszerrel vitt szegény jobbágyok mind elvesztek.

Akik megmenekültek s visszatértek a várba nem sokkal jártak jobban. Példásan büntette őket Horváth Márkó; a kiment és „eltévedt” gyalogok vezető tisztjének fejét vétette – „amputatione capitis suis penam persoluit.”

 

Sz. M.

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.

OL E 185. Nádasdy cs. lt. Missilisek. Horváth Márk levelezése. lásd. Szakály Ferenc: Egy várkapitány hétköznapjai. (Horváth Márk szigeti kapitány Nádasdy Tamás nádorhoz és szervitoraihoz írt levelei. 1556-1561.) In: Somogy Megye Múltjából 1987. 106.