1559 - Emésztő irigyek

Az emésztő irigyek – ellenére – Horváth Márk a sikereit sorolja…

 

1559. június 12-én kelt levelében Horváth Márk szigeti kapitány arról írt a nádornak, Nádasdy Tamásnak, hogy minden nehézség ellenére – sokszor segítség nélkül, sőt a rossz akarók és irigyei ellenében is – sikeresen védelmezi, erődíti és erősíti Szigetet…

Horváth Márk panasza – amelyet levelében előad – kettőgyökerű. Egyrészt a magán javait félti, hiszen az uralkodói kitüntetés és birtokadomány a Szigetvártól oly messzi Felvidéken – a Szepességben – illetve Észak-Magyarországon a tokaji-hegyaljai zempléni vidéken jutatott neki birtokokat, melyeket az ottani nagyurak – Laskyak, Perényiek és Bebekek sorra dézsmáltak és háborgattak. Bebek Imrével – szintén neves végvári főtiszt – peres ügyei voltak egyes tállyai szőlők birtoklása miatt.
Horváth Márk bosszúsan és keserűen meg is jegyzi, neki még olyan szerencséje sincs, amilyen Dobó Istvánnak – bár aztán mégis úgy véli – hogy annak sem volt semmi szerencséje, hanem „borzas isthekes.”

Másrészt a szigeti kapitányságát rágalmazó irigyek és rosszakarók is keserítik életét – ezek közül az egyik volt éppen Zrínyi Miklós. Azzal vádolják, hogy a szigeti jövedelmeket nem szedi be. Erre azt felelte, hogy noha azt mondják, hogy már Dersffy rovója – azaz adószedője – egész Nándorfehérvárig adóztatott, ő tudja, hogy sem Dersffy, sem Tahy, sem Kerecsényi, sem Farkasith kapitánysága idején nem volt a várnak annyi jövedelme mint most… Ebben Horváth Márknak igaza is volt teljességgel.

 

Hozzáfűzi azt is – kis túlzással – hogy korábban őfelsége pénzt adott Sziget fenntartására, ő sem pénzt, sem népet nem kapott e célra, mégis építkezik. Éppen most is folynak az újjáépítések – még mindig az 1556-os sikertelen török ostrom rombolásait kell megépíteni. Mind a belső-, mind a külsővárban. Ímhol a minap – írta Horváth Márk – a délnyugati (azaz Nádasdy-bástya) elkészült, feltöltötték földdel (itt már utaltunk az építési módra, tehát a „tölt palánk”-ra, azaz: a kettős sövénnyel-ágakkal befont gerenda-cölöpsor közé földet töltöttek be azt ledöngölték, s aztán a külső fonadékot sárral vakolták és tapasztották be – meglehetősen olcsó, de hatékony módszer – „modus Hungaricus”).

 

Sz. M.

Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.

 

OL E 185. Nádasdy cs. lt. Missilisek. Horváth Márk levelezése. lásd. Szakály Ferenc: Egy várkapitány hétköznapjai. (Horváth Márk szigeti kapitány Nádasdy Tamás nádorhoz és szervitoraihoz írt levelei. 1556-1561.) In: Somogy Megye Múltjából 1987. 105