1559 - Fekete Benedek váltsága ügyében

Fekete Benedek váltsága ügyében…

 

1559. szeptember. 22-én írt levelében, Horváth Márk szigeti kapitány, kérelmezi a nádort, Nádasdy Tamást, hogy egy vitézlő katonája, Fekete Benedek kiváltása miatt egy janicsár rabot küldjön hozzá…

 

Fekete Benedek nagy becsületnek örvendhetett, ha a szigeti kapitány, egyenesen Nádasdytól kért egy török foglyot – jelesül egy fogoly janicsárt – a kiváltásáért; mert neki (azaz: Horváthnak) ilyen foglya nincsen. Az ellenség pedig ezt követeli Fekete Benedek váltságaként.

 

Mármost Fekete Benedek a szigetiek között szolgálhatott – bár az összeírásokban tételesen nem szerepel (legalábbis amit ismerünk). Ezt azonban Horváth Márk levelének többi részletéből kikövetkeztethető.

 

Arról írt, hogy Radován Jakab – szintén szigeti vitéz, neves fővajda (1566-os ostromban hősi halált halt az Óváros védelmében végrehajtott kitöréskor) e Fekete Benedekkel bírt közösen két falut (hogy melyeket azt nem említi), ezeknek a javaiból nem lehet fizetni – véli Radován (s írta Horváth Márk), mert a régi birtokos, Hennyey Miklós azokat visszavette. Radován Jakab azt is állította – ennek ellenére – küldött pénzt Fekete Benedeknének a férje váltsága megfizetésére, de a faluk jövedelmeiből megtenni ezt nem lehet.

 

Sz. M.

 

vö. OL E 185. Nádasdy cs. lt. Missilisek. Horváth Márk levelei., Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai. (Horváth Márk levelei Nádasdy Tamás nádorhoz, és szervitoraihoz, 1556-1561). Somogy Megye Múltjáról 1987. 109.