1559 - Krampuszok

Krampuszok

 

1559. decemberében – egészen pontosan Miklós-napi, december 6-i – levelében Horváth Márk szigeti kapitány újólag beszámol arról, hogy közte és a nagyhatalmú főúr, gróf Zrínyi Miklós között viszály dúl…

 

Számos alkalommal bizonyítottuk – éppen Horváth Márk levelei dokumentálták legjobban ezt – hogy az 1550-es évek végén és az 1560-as évek elején (Horváth Márk haláláig, 1561-ig viselte a szigeti kapitányságot, s aztán Zrínyi Miklós követte, nem is egyszerűen Szigetvár parancsnokaként, de dunántúli főkapitányként) Horváth Márk és Zrínyi Miklós között valóságos ellenségeskedés állt fenn. Ennek elsődleges oka – Horváth Márk ezt erősíti meg –, hogy Zrínyi fegyveresei között, annak felfogadott „haramiái” gyakran sarcolták a királyi Sziget alá tartozó vidéket is. Már más kérdés, hogy Zrínyi tudtával, vagy saját szakállukra (?). Horváth Márk „hivatalból” irtotta őket. Zrínyi pedig „becsületből” védelmezni igyekezett saját embereit.

 

Mindezt dokumentálta az a levél is, amit most említettünk volt. Itt Horváth Márk Kanizsára írta Csányi Ákosnak – Nádasdy szervitorának –, hogy a haramiák, akik Zrínyi „zsoldjában” álltak nagy károkat okoztak volt. Maga írta, hogy „ő királyi parancs szerint, bünteti őket”, de minderre Zrínyi gyalázatos fenyegetéseit kell elszenvednie neki is, és vitézeinek is. Mindezeken túl Zrínyi még az Udvarnál is próbálta Horváth Márkót „lejáratni.” Való igaz. Gróf Zrínyi Miklós mindezt könnyedén megtehette, mint Magyar- és Horvátország leghatalmasabb ura állandó bejárása volt a királyi udvarba. Horváth Márknak azonban – akit az uralkodó élete végén az országos arisztokrácia soraiba emelt, bárói címet adományozva néki – egy még nagyobb hatalmú patrónust tudhatott maga mögött, egykori dominuszát, a magyar nádort, a „király helyettesét”, Nádasdy Tamást. Szinte bizonyosan állíthatjuk, hogy Zrínyi sorozatos rosszakaratú intrikái és vádjai ellen Horváth Márkot csakis a nádori patronálás tartotta meg pozíciójában.

 

Sz. M.

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.