1559 - Zrínyi haramiák

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”

 

„…jelentse Őfelségének is, s tegyen meg mindent, hogy e rablások megszűnjenek, mert különben elnéptelenedik e vidék…”

 

Zrínyi haramiáinak dúlása – s Horváth Márk szigeti kapitány panasza

 

1559. április 19-én kelt latin nyelvű levelében Horváth Márk szigeti kapitány írta a nádornak, Nádasdy Tamásnak, hogy Szigetvár környékét haramiák fosztogatják – s ezek mind Zrínyi szolgái –, ha ez így megy tovább elnéptelenedik a környék…

 

Nem elég hát a "törökvész", még ez is! Többször megemlékeztünk már a kóborlókról, a szabadhajdúk garázdálkodásáról, avagy a főként délszlávokból álló haramia csapatokról. Az efféle szabadcsapatok a zsákmányból éltek, s rövidebb-hosszabb időre egy-egy nagy úr is felfogadta őket. Ez utóbbiakat éppen a nagyhatalmú gróf Zrínyi Miklós is. Amikor a szigeti vidéket fosztogatták, az őrség és a kapitány „hivatalból” is fellépett ellenük – rendvédelmi feladatukat ellátva. Mindez azonban nem csupán a haramiáknak nem tetszett, de Zrínyinek sem, aki inkább ezen gazemberek pártjára állt – s a szigetieket, sőt Horváth Márkot fenyegette meg –, mintsem a törvényességére. Pedig az uralkodó is szigorú parancsot adott ezen garázdálkodó és fosztogató népesség megfékezésére.

 

Horváth Márk ezt írta:

„…Mellékelem a kifosztott és agyonkínzott lakosok panaszos leveleit, akiket Zrínyi gróf haramiái fosztottak ki. Mellékelem a jegyzéket is, hogy mi mindent raboltak el tőlük a haramiák, kérvén Nagyságodat, jelentse Őfelségének is, s tegyen meg mindent, hogy e rablások megszűnjenek, mert különben elnéptelenedik e vidék…
Ex Regia Zygeth die 19. Aprilis 1559. Marcus Horvath.”

 

 

Sz. M.

 

lásd. MOL E-185 (191); Szigetvári várkapitányok levelezése. 1550-1561. szerk. Molnár Imre. Szigetvár. 1971. 79.