1560 - Dobó István ajándéka

Amikor Dobó sisakot küldött... - egy janicsár aga tisztes köszönő levele.

 

Érdekes és az ellenséges vitézek, a főtisztek egymás közötti bajtársi megbecsülésére példa - mely számosan ismert e korból a török és magyar szembeálló vitézek között - az a levél, melyben Murat budai janicsár aga címzett és írt - magyar nyelven - Dobó Istvánnak - a nevezetes egri hős oroszlánnak - immáron Lévába címezve a levelet, s melyben köszönti őt, s köszöni, hogy néki a kért sisakokat elküldötte volt, s ajánlja magát, hogyha Dobónak lenne szüksége bármire, akkor ő azt szívesen beszerzi.

(A levél régi szövegezését próbálom megfelelően visszaadni, de nem az eredeti írásmódban, mert úgy nagyon nehezen olvasható):

 

"Köszönetemet (küldöm), mint jó szomszéd uramnak. Megadták a két sisakot, kiket Kegyelmed énnékem küldött pénzre. Köszönöm Kegyelmed szolgálatjait, mint uramnak, ígérem ismég magamat, hogy Kegyelmed valamire engemet kér fel dolognak megszerzésére, megszerzem Kegyelmednek. Énnékem Kegyelmed bátor pénzt ne küldjön, csak hogy küldjed, hogy mit kívánsz, s megszerzem Kegyelmednek, a pénzt utána én is megtalálom Kegyelmednél. Megküldtem a sisakok árát Kegyelmednek 25 aranyat és új tallért, mely az sisakot arra szintén megteszi. Domonkos uramnak Kegyelmed éntőlem mondjon köszönetet. Veli Szw (eredetiben így... átírva talán: Szú, vagy Szű ? itt tanácstalan vagyok...) pasának az hatalmas császár 52 ezer oszporát adott készpénz ajándékot. Ismég egy fő lovat minden szerszámostól Annak felette való Törökországban csak a fő janicsárság után való fő agaság. Küldöttem Te Nagyságodnak ajándékon egy ige szép kék mahramant, vegye jó néven tőlem. Mind az pénz felől, mind az mahraman felől énnekem bizonyos választ tegyen Kegyelmed, hogy odaadták-e vagy nem (ti. a küldöncök) Isten tartsa meg Kegyelmedet! Költ. Budán Húsvét (után) szerdán, anno 1560.
Murat budai janicsáraga"

 

A levél külső címzése: "Adassék ez levél Nagyságos Dobó Istvánnak, Lévába, nekem uramnak, és jó szomszédomnak."