1560 - A lippai azabok agája

„...nevezett Abdit pedig fogja el és zárja be...”

A lippai azabok agájának ügyében...

 

 

1560. március 6-án kelt a szultáni tanács azon rendelete, amelyben megparancsolták Musztafa lippai szandzsákbégnek, hogy az azabok agáját, Ahmedet helyezze vissza a posztjába, mert jogtalanul fosztották meg...

„Kászim temesvári beglerbég korábban a következő előterjesztést tette. Ahmed, a lippai vár 17 akcse napi zsoldot húzó azab agája öreg és tehetetlen, nem képes a szolgálatát ellátni, ezért kéri, hogy posztját Ömeraga-oglu Abdinak adják, aki ugyanabban a várban az azabok kethüdája volt 13 akcséval, míg állásából átmenetileg el nem bocsátották. Az előterjesztés nyomán Abdit 15 akcse napi zsolddal kinevezték a lippai azabok agájának. Most viszont a letett Ahmed a Portára jött és elpanaszolta, hogy őt jogtalanul fosztották meg állásától. Bemutatta azt a levelet, amelyet a beglerbég az ügyében a szandzsákbégnek küldött, s a szóban forgó előterjesztés is megtalálták, de egyik helyen gyanús beírás látszik, ráadásul a pecsétje sem azonos azzal, amely a beglerbég lippai bégnek küldött levelén látható. Ezért, s mert a pecsétje hamis, az előterjesztés eredetijét elküldik a bégnek. Elrendelik, hogy az előterjesztést továbbítsa a temesvári beglerbégnek, s kérjen tőle választ arra nézve, hogy valóban az övé-e, s hogy mikor bocsátotta ki. A fenti nevezett Abdit pedig fogja el és zárja be, s tudja meg tőle, hogy kitől kapta az előterjesztést. Vonja kérdőre, eddig felvett zsoldját fizettesse vissza, s ne engedje ki.(...)”

 

 

lásd. Mühimme defteri 3, 286/836 (Konstantinápoly) 1560. március 6. In: Dávid Géza – Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos.” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei. Bp. 2009. 80.