1560 - A mohácsi kapudánság létrehozása

Mohácsi kapudánság létrehozásáról...

 

1560. június 29-én kelt rendeletében a szultáni tanács megparancsolta Mehmed mohácsi szandzsákbégnek, hogy Mohácson állítson fel önálló feladattal és parancsnoki hatáskörrel rendelkező „kapudánságot”...

A szultáni rendeletben a „legizgalmasabb” az, amellyel indokolja ezt a döntést. Tudjuk, hogy Budán már volt egy török kapudánság – avagy dunai flottilla – amely e nagyon fontos vízi út biztonságát és zavartalan hajózhatóságát volt hívatva biztosítani. Azonban pontosan tudjuk – török és magyar forrásokból egyaránt (lásd. Khádim Ali pasa Szent Iván-napi levele...), hogy éppen a magyar végváriak – itt Mohácson – főként a szigetiek (vagyis szigetváriak) miatt, s persze a kóborló és fosztogató szabadhajdúság miatt a dunai közlekedés biztonsága, és ami még veszedelmesebb a vízi út biztosította gyors kapcsolat és utánpótlás lehetősége Budára veszélybe került.

 

A szultáni tanács pontosan meg is nevezi ezt az okot:

„Mohács közelében a Dunán nagy szigetek vannak, amelyeken szüntelenül mozgolódik az ellenség. Mivel a hely hét-nyolc napi távolságra fekszik Budától, az ottani kapudán nem képes ezeket a szigeteket ellenőrizni.”

 

A dunai szigeteken befészkelődött – s állandóan lesben álló – magyar vitézek ellen tehát azonnal cselekedni kell!

„...a Porta átengedné a pécsi vár tíz sajkáját, a szandzsákban elpusztított palánkok 125 gyalogját, továbbá 100 martalócot, abból a 200 újonnan írt martalócból, akiknek a Mohácson épülő palánkba való felvételét korábban Tojgun bégnek rendelték el, és élükre független kapudánnak nevezzék ki az elhunyt Ali pasa (vagyis Khádim Ali budai pasa) kethüdáját, Kászimot, aki a Mohácsi szandzsákban 31, 500 akcsés ziámetet birtokol, akkor nem csak a birodalmat őrizné, hanem arra is kötelezettséget vállalna, hogy a kárt szenvedett hajókért kárpótlást fizet.”


A képen Ali kapudánpasa, nem a dunai flottilla, de az egész török tengeri flotta főparancsnoka - XVI. század második fele.

Mühimme defteri 3, 432/1293 (Konstantinápoly) 1560. június 29. In: Dávid Géza – Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos.” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei. (1559-1560, 1564-1565). Bp. 2009. 107.