1560 - Sikertelen támadás Dombóvár ellen

„…palánkjait és zsindelyeit mind elégették, de egyéb kárt nem tehettek benne,

mert kőboltozatból áll…”

A szigetvári vitézek sikertelen támadása a dombó(vár)i törökök ellen…

 

1560. december 20-án kelt levelében Horváth Márk szigeti kapitány arról írt a nádornak, Nádasdy Tamásnak, hogy a szigetvári végváriak megtámadták – igaz sikertelenül a közeli Dombó várát (a mai Dombóvárt)…

A Dombaiak birtokából annak rokonságához tartozó Werbőczy Imre – nevezetes végvári vitéz – Tolna vármegye főispánja is bírta e várat, s innen szervezte egy ideig-óráig a védekezést a török ellen. De a birtokában lévő Dombót már 1543 körül – vagy azt követően megszerezték a törökök, legkésőbb 1544-ben. Alaposan be is fészkelték magukat, erre vall, hogy a szigetváriak támadást terveztek ellene. Az oka elsősorban abban keresendő, hogy a szigeti végváriak Duna felé – Tolna – irányuló portyáit és adószedő akcióit veszélyeztette Dombó(vár).

A kapitány levelében azt írta a nádornak – s véli, hogy erről már a király is tud (!) – hogy a szigetiek sikertelen támadást intéztek a dombói törökök ellen. A vár külső palánkját tüzes-szerszámokkal és puskapor segítségével lángba borították, de egyéb kárt nem tehettek – nem lévén velük ágyúk – a kő váracskába és annak tornyába behúzódott török védőket nem tudták kiostromolni. Amint Horváth Márk mondja – palánkjait és zsindelyeit mind elégették, de egyéb kárt nem tehettek benne, mert kőboltozatból áll… és a török jó fedezékre lelt benne. Innen aztán meglehetős biztonsággal puskázhattak, nyilazhattak – egy szóval kedvükre ellövöldözgethettek – az előbb oly harciasan támadó magyarokra. A szigetiek ezt nem is erőltették tovább, s nyomban visszavonultak.

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.

 MOL E Nádasdy cs. lt. Missilisek. Horváth Márk levelei. 185. vö. Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral, 1556-1561). In: Somogy Megye Múltjából. 1987. 116.