1560 - Török kémjelentések

„...a hitetlenek mindenfelé gyülekeznek.”

Török kémjelentések a végeken való ellenséges csapatmozgásról...

 

1560. július 4-én vagy 5-én kelt az a szultáni rendelet – melyet eredetileg a budai pasának címeztek ugyan, de az még is – a boszniai végekre, a szandzsákbéghez ment ki, s mely arról szól, hogy a dunántúli magyar végvárakban, mind Győrben, mind Sárvárban, valamint a horvát végvidékeken is jelentős csapatmozgás tapasztalható... Mi igaz mindebből?

A boszniai szandzsákbég kapott figyelmeztetést, hogy a kémek jelentése szerint, hogy a „Győr nevű várban lovas és gyalogos hitetlenek gyülekeznek. Nyomban utána, ramazán hó 5-én (vagyis 1560. május 30.) levelet kapott a koppányi bégtől (a címzett Murád), aki arról számolt be, hogy kémei értesülése szerint igen sok nemcse és talján (vagyis német és olasz zsoldos, eredetiben így: „nemçe ve talyan”) katona érkezett a Sárvár nevű helyre, ezenkívül a Velencéhez tartozó horvát részekről is 1000, a horvát fegyveresek ruháját viselő gyaur (eredetileg így: „Hirvatlu ferveröş kisvetinde yürü bin kafir”) jött a Zára nevű várba, és a hitetlenek mindenfelé gyülekeznek.”

 lásd. Mühimme defteri 3, 435/1305 (Konstantinápoly) 1560. július 4. In: Dávid Géza – Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565). Bp. 2009. 108.