1561 - Számvevői vizsgálat

Számvevői vizsgálatra való utasítás a Pozsonyi Kamarának Szigetvár jövedelmeiről és készleteiről Zrínyi Miklós Szigetbe érkezése után

 

„Miksa a Pozsonyi Kincstárhoz

Kétségtelenül emlékezetekben van, hogy Őfelsége a legutóbbi időkben, midőn Horváth Márk az ő szolgálata teljesítéséről számadást nyújtott be, megbízható biztosokat küldött ki, akik Szigetvár jövedelmeiről vizsgálatot folytattak.
Ezeknek a biztosoknak a minap megkapott jelentéséből megtudtuk, hogy milyen okból kifolyólag nem tudták a megkezdett vizsgálatot befejezni.
Mivel az említett Horváth Márk a közelmúltban meghalt, és Őfelsége a méltóságos és nagyságos Zrínyi Miklóssal, a szigeti tartomány leendő kapitányságának átvételéről már megegyezett, ami szükséges is, ezért hamarosan más biztosokat fogunk kiküldeni, akik közül kettő magyar, aki legutóbb is ott voltak, hogy a vizsgálatot befejezzék.
De ne csak Horváth Márk számadásait vizsgálják meg minél alaposabban, hanem a vár valamennyi rendes és rendkívüli jövedelmét is pontosabban állapítsák meg a jövőre nézve vonatkozólag.
(…)
Tudomásul vettük augusztus végi leveletekből, amelyet őfelségének írtatok, hogy a meglevő élelmiszerkészlet a szigeti várban nem olyan nagy, és annak is nagyobb része romlott. Megparancsoljuk nektek azt is, hogy ennek az eligazításnak elküldéséről gondoskodjatok, hogy a kiküldendő biztosok minden számadási okmányt szerfölött nagy gonddal vizsgáljanak meg. Adjanak javaslatot, hogy amik romlanak, hogyan mentsék meg úgy, hogy a vár egy évi időtartamra élelemmel el legyen látva, és azok megromlásából a jövőben kár ne származzék.
Ami az elhalt Horváth Márk számadásaira és azoknak az összeg vonatkozik, amelyekben elmarasztalták, azt akarjuk, hogy a biztosok az ő elszámolásához csatolják, minthogy tudjuk, hogy ő nagy saját élelmiszerkészletet hagyott hátra. A tartozás értéke, amelyek neki is elfogadhatónak tűnik, ebből az élelemkészletből Őfelsége számára fizetessék be és fordítassák nagy gonddal ennek a várnak a hasznára, ellátására, nehogy az élelmiszerkészletet valami módon mások eltékozolják.
Végül az említett biztosok tájékoztatásához azt is hozzákívánjuk tenni, hogy Buda Balázs, Kerecsényi László útján panaszt emelt, hogy a korábbi szigetvári ostromzár idején (1555 vagy 1556? – ezt nem tudjuk meg az iratból) ezerhatszáz és néhány marhabőr elveszett, és azt állítja, hogy ennek a várnak védelmi céljaira használták föl. A biztosok kérdezősködjenek és komolyan tudakozódjanak, hogy ezek a bőrök milyen megállapodásból kifolyólag vétettek igénybe, és milyen felhasználásra, és valóban a vár szükségleteire fordították-e azokat, és hogy ezután mi is megtudjuk, hogy áll a dolog, írásaikkal igazolják. (…)
Ezt Őfelsége nevében kérjük tőletek.

Miksa s.k.”

 

E-21-fasc. 15. N-101

Lásd. Szigetvári levelek a Hódoltság korából. Szerk. Molnár Imre. Szigetvár, 1982.
96-97.