1561 - Zrínyi Miklós átveszi Szigeth irányítást

Gróf Zrínyi Miklós a királyi Sziget élén…

 

1561. november elején – egészen pontosan november 2-án gróf Zrínyi Miklós számos fegyveresétől kísérve bevonult Sziget várába és átvette a város és vár parancsnokságát…

Érdemes megemlítenünk, hogy Szigetvár – bátran mondhatjuk így: „legsikeresebb” kapitányának – Horváth Márknak a halála után (1561. augusztus. 20.) Zrínyi folyamodott a királyhoz, hogy a főkapitányi címet elnyerhesse. Ekkor tehát, mint „Szigeth főkapitánya” vette át a parancsnokságot – ekkor még nem az egész dunántúli terület, „csupán” a dél-dunántúli kerület végházai felett, hiszen ellenőrzéssel bírt – s mint ilyen felsőbb parancsnok volt a királyi Sziget „szárnyain” álló kisebb végházak – Barcs, Babócsa, Berzence, Csurgó stb. – felett is. Ezek őrsége összesen közel ezer katonát jelentett – a király lajstromán, kiknek évi zsoldja 75-ezer forint körül mozgott.

Jól kitetszik mindebből, hogy Zrínyire, mint szigeti főkapitányra nem csupán közvetlenül Szigetvár – de a tágabb régió védelmi feladata és ellátásának megszervezése, az adóztatás és rendfenntartás hárult.

Már 1561. októberében kézhez vehette a király, az idős I. Ferdinánd kinevező okiratát, de csak egy hónappal később, 1561. november 2-án érkezett meg Szigetvárra. Később – éppen két esztendőre rá – 1563. novemberében a dunántúli főkapitánynak is őt nevezi ki az uralkodó (Supremus capitaneus partium regni Transdanubionarum – Kreisoberst in Transdanubien).

 

vö. Pálffy Géza: Egy horvát-magyar főúri család a Habsburg Monarchia nemzetek feletti arisztokráciájában. In: Zrínyiek a magyar és horvát históriában. szerk. Bene Sándor – Hauser Gábor. Bp. 2007. 49-50.
Lásd még. Bessenyei József: Szigetvári Zrínyi Miklós. Uo. 72.