1563 - Esztergom újabb megégetése

Esztergom újabb megégetése…

1563. október 3-án – más források szerint ez szeptember 27-én történt volt – a komáromi és a győri naszádosok újra meglepetésszerű támadást intéztek Esztergom ellen…

Meglehet a magyar végváriak az 1556-os nagy sikert, „felicissima victoria” kívánták megismételni. A támadás egy éjszakai rajtaütés volt. A magyarok betörtek a vár alatti külvárosba, a „Rácváros”-ba és az őrséget és a felocsúdó törököket – vagy félszáz vitézt – felkoncoltak, s a többiek pánik szerűen menekültek előlük a vár biztonságosabb falai közé. A török őrség megfutamítása után a magyar végváriak felprédálták a várost: elhajtottak rengeteg lábas jószágot – legalább 700 szarvasmarhát, vagy 2-ezer juhot és még 200 lovat is. Zsákmányoltak ezenfelül készpénzt, vagyontárgyakat és rengeteg posztót, selymet. A kótyavetyére bocsátott préda értéke meghaladta a 150-ezer forintot (!).

A komáromiak és győriek – kik mindössze „csak” 12 vitézüket vesztették – eztán villámgyorsan visszatértek váraikba. A győzelmükkel Bécsben is eldicsekedtek, amikor az Udvarhoz küldték az elzsákmányolt török zászlókat, némely főrabokat és ajándékba küldtek egy szépen felszerszámozott lovat is.

 


 Naszádok Komárom alatt a Dunán. Komáromból gyakran érte vízen támadás a török Esztergomot. És viszont... XVII. század elején készült színes nyomat.