1564 - Harc a Dunán

„minden juh fiadzik két magyar gyermeket...”

Harc a Dunán: a komáromi magyar és az esztergomi török naszádosok cselvetései.

 

 

1564. május 7-én (s azt követően) felélénkült – az amúgy sem lanyha – küzdelem a komáromi magyar és az esztergomi török naszádosok között...

Először az esztergomiak eveztek – rejtve és csendesen – Komárom közelébe, s a vár körül elrejtőzve, ólálkodva olyan sikerrel jártak, hogy a kapitány, Gersei Petheő János jelentése szerint sikerrel ejtettek fogságba két magyar vitézt, s egy német katonát – ez utóbbinak feleségét és két gyermekét is magukkal hurcolták volt.

A komáromi kapitány, hogy a török akcióknak elejét vegye, a Duna egyik Komáromhoz közel eső szigetére ment vitézeivel, ahol a török lesben szokott állni, e sziget fáit és bokrait mind kivágatta, hogy semmi rejteket és fedezéket ezentúl ne nyújthasson az ellenségnek. Éppen ekkor kapták hírét, hogy a Nyitra folyón is török naszádok csorognak lefelé, s velük magyar foglyok vannak. Petheő nyomban parancsot adott, s Maróti Nagy István vajdának és vitézei nem késlekedtek a haza felé – Esztergom irányába – induló törökök után eredtek, gyors iramban beérték őket, és a vízi harcban le is győzték a törököket, a foglyokat megszabadították, elzsákmányoltak két zászlót, s számos török mellett, még a törököket vezető magyar kalauzt is elfogták, így tértek vissza győztesen Komáromban.

Meglehet minderre válaszul, vagy csak úgy vitézi próbából, a komáromiak elhatározták, hogy maguk mennek most Esztergom alá. A komáromiak rejtve érkeztek meg, s villámgyorsan rátámadtak a város környéki réteken legelésző nyájakra, így elhajtották Haszán bég és Musztafa agának minden juhát. Ez nagyon érzékenyen érintette az esztergomi béget, aki levelében fenyegetőzve követelte a juhok visszaadását: „minden juh fiadzik két magyar gyermeket… azért a frigy felől így írhatok kegyelmednek, hogy ha az juhot vissza nem térítik, sok anya siratja meg azt…”

Nem tudni mi lett a dolog vége... szinte bizonyosan állítható, hogy a komáromiak nem adták vissza az elhajtott juhokat, melyet katonai nyereségüknek és jogos zsákmányuknak tekintettek, s szinte az is bizonyos, hogy a bég beváltotta fenyegetését...

 


Török és magyar naszádok összecsapása a Dunán, a háttérben Visegrád vára.