1565 - Hatvani lázadók

„...a hatvani vár azab agája, Perváne gazember...”

1565. január 25-én kelt rendeletében a szultáni tanács megparancsolta a budai pasának, hogy a hatvani lázadók ügyében intézkedjék...

A rendeletből megtudjuk, hogy egy bizonyos Perváne nevű gyalogostiszt fellázította a katonáit – hogy mi okból arról nem szól a forrás.

„...a hatvani vár azab agája, Perváne gazember, aki az ottani legénységet tévútra vezette, majd eltűnt. Az efféle gonosztevőkkel kapcsolatban vizsgálat folyik; a székesfehérvári kádi gyilkosait Mahmud korábbi beglerbég fogatta el, a budai várbörtönbe záratta őket, négyen már vallottak, még mintegy húszan vannak hátra. Elrendelik, hogy amikor a parancs megérkezik, kerítse kézre Pervánét, bárhol tartózkodjék is, ügyét elfogulatlan muzulmánok megkérdezésével vizsgálja ki. Ha nem bűntelen, hanem vétkes, bánjon el vele, csak úgy, mint a szóban forgó gazságokat vele együtt elkövetőkkel, majd írja meg, ha a parancsot végrehajtották.”


Azab

lásd. Mühimme defteri 6, 302/645 (Konstantinápoly), 1565. január 25. In: Dávid Géza – Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565). Bp. 2009. 196.