1566 - Ali Portug halála

Egy zseniális „török” műszaki és tüzér főtiszt, Ali Portug keserves végzete – hősi halála Szigetvár alatt, 1566-ban.

 

A Szigetvárért vívott hosszú küzdelemben nagyon sokan vesztek el mindkét részről. Csak az augusztus 15. körüli nagy rohamokban, 1.600 török katona nyerte el a vértanúság koszorúját, köztük az elit seregtestből, a janicsárokból 600 fő. Még fájdalmasabb volt a törökök vesztesége, mikor egy ágyúgolyó letépte Ali Portug bég fejét, aki a török ostromlók zseniális műszaki tisztje volt. A szultán éppen nem régiben tüntette ki és ajándékozta meg 200 arannyal, s most ő is halva feküdt összezúzott arccal és elszakadt gégével. Azonban a helyettese – ki éppen Ali Portug tanítványa volt – Szeifedin folytatta a vár erődítményeinek rombolását. A túlerő lassan beszorította a védőket a belső várba. Ez augusztus 19-én, vagy más források említése szerint három nappal később történt.

 

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat

 

"Továbbá Ali Portug portugál származású hadvezér basa a nagy kiterjedésű mocsarak, lápos területek miatt szinte járhatatlan, és a mieink által megközelíthetetlennek vélt oldalon külön csatornákat húzatott, a vizeket levezettette, annyi fát és földet hordatott oda, hogy rövid idő alatt jelentős nagy halmot hányatott, mindezt a szegény keresztény parasztok ezreinek keserves munkájával. A mieink állandóan lőtték őket a várból, de az ellenség erre rá sem hederített. Hiszen tudta, hogy a golyók csak nyomorult keresztényekre hullanak, egyrészt azokra, akik a török alatt Nándorfehérvártól egészen idáig laknak és ezért ide kényszerítették őket. Másrészt azokra a nyomorult emberekre, akiket csak a hadjárat során vontak állati iga alá és szolgaságba, egyébként is szánalmas rabságba.
Ezek után került sor Ali Portug basa várak ostromára szolgáló találmányának alkalmazására, mely abból állott, hogy három kocsit egymás mellé és mindegyik után tizennégyet egymás mögé állított, erős láncokkal és vaskapcsokkal jól összekötözött, és egymásba akasztott, óriási fatörzseket erősített keresztben reá egymáshoz kapcsolódóan, és mint valami erős hidat az előbb említett magaslaton keresztül … a várhoz csúsztatták előre."

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.