1571 - Fizetetlenségről

„Pápa majdnem nyitva áll.... Ha Felséged nem akarja Pápa romlását, azonnal küldessen egy havi zsoldot”

1571. március 4-én írt kérelmében, Bornemissza János kapitány kérelmezte, hogy Pápán – fontos észak-dunántúli végházban – az őrség zsoldját fizessék ki, ha nem is az elmaradt zsoldhátralékkal együtt, de legalább egy havi részt (!)...

A pápai kapitány kérelmét a győri főkapitány továbbította az Udvarba és hangsúlyosan említette, hogy a bécsi miniszterek és pozsonyi kamarásurak is mind jól értsék szavaiban a „fenyegetést” is: „Pápa majdnem nyitva áll. Ha a kerületi főkapitányság népe távozik, az ellenség könnyen kézre kerítheti. Ha Felséged nem akarja Pápa romlását, azonnal küldessen egy havi zsoldot, s gondoskodjék, hogy a teljes fizetés is minél előbb itt legyen!”

Nem egyedi – ismerős, sokszor elhangzott, s még sokszor megismételt – panasz, hol fenyegetve, hol könyörögve és esedezve, mind a végek ellátatlanságáról és a vitézek fizetetlenségéről tanúskodik.