1572 - A budai pasa levele

„...Kun Pétör nevű főlegény ment volt ki valami kóborlásra… úgy talált Nagy Szöged és Csongrád közöt valami szegény törökökre,...”

1572. június 18-án kelt levelében a budai pasa írta Bécsbe, hogy az egriek a szegedi portyázásuk alkalmából – már a dátumot megelőzően vagy három hónappal – valami gazdag (noha a levél szegénynek mondja őket) török hozzátartozóit rabul elhurcolták (erre vall, hogy a pasa személyesen foglalkozott az ügyükkel) s még mindig – jogtalanul – tartják őket rabságban:

„Az egri kapitánhoz tartozó vitézlő személök néminemű ellenségei legyenek az frigynek, kik közül Kun Pétör nevű főlegény ment volt ki valami kóborlásra… úgy talált Nagy Szöged és Csongrád közöt valami szegény törökökre, kik Szögedről mönnek volt immár Csongrádra; azokkal volt egy szegény vén török asszony két leányával, az törökök közül kit levágtanak, s ki az vén asszonnyal és leányokkal elvittenek, mely vén asszony az ű leányaival együtt… mostan is az egri kapitány felesége mellett vannak…”

A következő megkeresések is hasztalanok voltak, legalábbis erről szóltak így:

„Az szegény vén török asszonyt, kit Kun Pétör két leányaival Szöged és Csongrád között fogott volt el, immár kétször ígérte meg Fölségöd; azt nem tuggyuk, ha az egri kapitánnak megparancsolta-e Fölségöd, vagy nem…”

Valójában nem tudunk semmit mi lett végül a sorsuk a foglyul esett török „vén asszonyok”-nak.