1574 - Szokollu Musztafa panasza

„…Sziget alá, Babolcsa, Börzönce, Segösd alá száguld nagy haddal lesöket hányni;…”

 

1574-ben, szeptember 7-én kelt levelében a budai pasa, Szokollu Musztafa folyamatosan panaszkodik a magyar végváriak portyáira, köztük a kanizsaiakra, és különösen a szigetvári hős fiára, Zrínyi Györgyre…

 

A budai pasának két fő panasza volt ekkor… Elsősorban Veszprém magyar végvári vitézeire, akik miatt – mondja, mióta Veszprém magyar kézben van (megjegyezzük: 1552-ben Khádim Ali budai pasa foglalta el, 1566-ban Arszlán budai pasa várpalotai kudarca után a királyi hadak foglalták vissza, gyors rajtaütéssel), a (székes)fehérvári szandzsákbégnek semelyik falu nem akar adót fizetni, vagy százötven ilyen falut említ meg.

A másik fő panasza a kanizsaiak és élükön Zrínyi György. Erről így szólt:

„De már mi ezt egynéhányszor megírtuk neked (ti. a bécsi Haditanács elnökének), hogy az Zrínyi György minémű ellenkező dolgokat mível. Sziget alá, Babolcsa, Börzönce, Segösd alá száguld nagy haddal lesöket hányni; de hogy az mieink eszökbe veszik csalárdságokat, ki nem mönnek utánuk, így oltalmazzák magokat.”

 


A képen gróf Zrínyi György - a szigetvári hős fia.

 

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.