1577 - Zsámbéki lesvetés

Sikeres lesvetés Zsámbék alatt...

 

1577. április 27-én újabb török panasz érkezett Habsburg Ernő főherceghez a bécsi Haditanács elnökéhez a magyar végek népére...

A budai pasa levelében azt írta, hogy a tatai, komáromi, veszprémi, palotai, győri, pápai és szentmároni (ti. Szentmártonhegy – a mai Pannonhalma) magyar vitézei újólag összeálltak egy vállalkozásra – és a „békesség” ellenére – Buda közelébe, Zsámbék alá száguldottak, hogy „frigyet bontva” lesre csalják a zsámbéki török őrséget. A kicsiny török erősség vitézei bolondul rá is mentek a magyarok csapdájára, s mint a pasa mondja sokan oda is vesztek.