1578 - Kanizsaiak "frigy" szegése

„Ismeg mastan Szigetvár körül tábort járnak...”

 

1578. szeptember 28-án kelt levelében Szokollu (vagy Szokoli, vagy Szokolovics) Musztafa budai pasa hosszan panaszolt a magyar végváriak – ekkor éppen a kanizsai vitézek – „frigy”- avagy békeszegéseit…

A budai pasa azt írta az Udvari Haditanács elnökének, Habsburg Ernő főhercegnek, hogy a kanizsai magyarok Szigetvár alatt portyáznak s a város környékén – újólag – prédáltak, ezért követeli – ha a béke fontos Bécsnek – nyomban büntesse meg a kanizsaiakat: „Ismeg mastan Szigetvár körül (vagyis a kanizsai magyarok) tábort járnak. Azért ha az frigyhöz szerelmetek vagyon és Szigetvár környül az minémű tábort jártattok, mindjárast szakítsatok le, és tartcsátok az frigyhöz magatokat.”

Szokollu Musztafa budai pasának 1578-ban (is) igen hosszadalmas és bőséges volt a panaszlistája a magyar végházak népei ellen. Ezen idézett Szigetvár környéki kanizsai portyát megelőzően – augusztus végén, szeptember hónap elején – most Székesfehérvár – szokásos – háborgatásáról számol be a tatai, a győri és a komáromi vitézek részéről, s abban, hogy összecsapás zajlott le, a fehérvári török bég bűntelen, magyarázza a budai pasa: „az féjérvári bégnek abban semmi vétke nincsen, hanem az bégöt hogy lesre akarták vönni, az száguldók közül egy pribék kiszökött és úgy mönt az béghöz, aki aztán fölindult”


Végvári vitézek felsorakozása. Az ábrázoláson (nem Sziget, nem Kanizsa) Szatmár végvára látszik...