1584 - Tihanyiak támadása az endrédi török ellen

„...de immár az sok türést eluntuk!”

A veszprémiek és a tihanyiak sikertelen támadása (Balaton)Endréd ellen...

 

1584. június 17-én a veszprémiek és a tihanyiak támadást intéztek – nem először és nem utoljára – a Balaton déli (délkeleti) parton fekvő Endréd török palánkja ellen...

A veszprémiek 190 vitézzel jöttek ki, Fekete Mátyás és Palotay György vezetése alatt, míg a tihanyi magyarokat Paksy Balázs vezette – s ha csak 19 fővel is voltak –, de két tarackot is magukkal vontak, hogy a vállalkozást végrehajtsák.

Már két napja erősen viaskodtak az endrédi törökökkel – vesztükre, mert a környező somogyi török erők – s talán a székesfehérváriak is felkerekedtek, hogy Endrédet megsegítsék. Az összesereglett törökök rájuk törtek s a magyarok javát levagdalták, vagy fogságba ejtették. Szinán budai pasa írta levelében Habsburg Ernő főhercegnek, a Haditanács fejének:

„…Mindenkor olyan választ tött Felségöd, hogy meg tartja Fölségöd és oltalmazza a frigyöt, nem tudjuk mégis mi légyön az oka, hogy meg nem szünnek, hanem mind szüntelen az frigy ellen járnak. Mi az mi alattunk való bégnök és vitétöknek megparancsoltuk, hogy semmire okot ne adjanak, az mi parancsunkat félvén, az frigyöt megtartják, és semmiben ellene nem járnak, de immár az sok türést eluntuk!”