1585 - Az esztergomi török hidat épít

Pálffy Miklós jelenti: az esztergomi török hidat épít…

 

1585 júliusának elején jelentette Pálffy Miklós főkapitány Érsekújvárról Bécsbe, hogy az esztergomi török hidat épít a Dunán, s az ellentétes északi parton – vagyis a folyam bal partján – állandó hídfő létrehozására törekszik…

Pálffy Miklós pontosan fel is fedi a török híd veszélyének nagyságát, mikor azt írta Habsburg Ernő főhercegnek, hogy eddig hírét vették időben, ha a törökök hajóval kívántak átkelni, de a hídon olyan gyorsan, s olyan nagy biztonsággal járhatnak, hogy ez ellen nehéz lesz védekezni…

A török híd veszélye abban is rejlett, hogy ez az építmény, nem egy pilléreken nyugvó híd szerkezet volt, hanem hajóhíd, melyet könnyen mobilizálni lehetett, s ide-oda mozgatni – nem kis munkával ugyan – a folyamon.

Pálffy maga azt javasolja, hogy íme had építsen immár ő is egy ilyen hidat a Vágon, hogy a Dunán átkelő törökök elé könnyen járhasson, avagy rendeljék el a békére hivatkozva a dunai török hajóhíd elbontását. Ungnád Dávid követjárásakor tiltakozott és ígérte is a budai pasának, hogy a maguk oldalán is elbontják az elkészült hidat, ha a törökök is így cselekszenek, az esztergomiaknak azonban eszükben sem volt ennek a kiváló hajóhídnak és hídfőállásnak a felszámolása.