1588 - A mohácsi bég jutalmazása

„Ezen irat felmutatója, Huszein-oglu Mehemed eljövén, előbb mint mohácsi bég hasznavehetőségét jelentette,…”

 

1588. április 10-én III. Murád szultán rendeletet küldött a budai pasához, melyben a mohácsi bég kérelmezésének elismerését és jutalmazását közölte vele…

 

„Ezen irat felmutatója, Huszein-oglu Mehemed eljövén, előbb mint mohácsi bég hasznavehetőségét jelentette, s ezért 3000 ákcse jövedelmű timárra kapott rendeletet, de ahhoz hozzá nem juthatott, s most a szigetvári szandzsákban Kaban (?) járásban Egervár nevű faluban és egyebekben 3000 ákcse jövedelmű timár, Mehmed-oglu Huszein lemondása folytán üres levén, annak adományozását kérte a maga számára, s mivel már előbb rendeletemet vette, megparancsolom nézz utána s az említett timár csakugyan a nevezetnél volt és üresedésbe jött, azt bejegyeztetvén ad át neki. Kelt. 996. évi Dsemázi-ül-evvel 13.”

 

A szigetvári szandzsák „Kaba” nevű járása nem világos – de egy Egeralja nevű falu, akkor létezett a görösgali náhinje területén.

 

 


 III. Murád szultán egykorú nyugati ábrázolása. (uralkodott: 1574-1595).

 

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal

 lásd. Török-magyar oklevéltár. ford. Karácson Imre. szerk. Thallóczy Lajos – Krcsmárik János – Szekfű Gyula. Bp. 1914. 141.