1589 - Török rablóhadjárat

A török rablóhadjárat Gimes vára alatt...

1589 májusában az észak-dunántúli török garnizonokból tetemes had sereglik Esztergomba...

 

 

Érkeznek csapatok Budáról, Székesfehérvárról, Válról és csatlakozva az esztergomi törökökhöz, így lehetek vagy 1.100 fővel, átkeltek a Dunán – a korábban már felállított hajóhídon – a párkányi (kakati) oldalra és gyorsan Gimes vára (Nyitra vármegye) felé vágtattak. A falvakra rácsaptak és kirablásuk, felperzselésük után villámgyorsan vissza is tértek a prédával, olyan gyorsan, hogy a magyar végek ennyi idő alatt nem is mozdulhattak. A török portya bravúrja abban állt, hogy ilyen tetemesnek mondható „rablásra” indult had, ilyen gyorsan és összehangoltan sikerrel oldotta meg a kitűzött feladatát... Bánták is ezt az elhamvasztott falvak, s az elrabolt emberek.

 

 

Gimes várának romjai ma.