1595 - Esztergom másodszor

Esztergom másodszor; 1595 júliusa. Az első keresztény roham a Víziváros ellen...

 

1595. júliusában javában tartott Esztergom második keresztények általi ostroma. Július 11-én alapos tüzérségi rombolás után megindult a támadás az esztergomi Víziváros ellen, amely azonban kudarccal ért véget...

Bár előző nap – július 10-én – a keresztény tüzérség a Víziváros keleti bástyáját és az attól északra futó városfalat egész nap tűz alatt tartotta, még nem volt rés a falon, hogy az ellen rohamra indulhatott volna a kijelölt gyalogság. Másnapra mégis lajtorjákkal megindították a vallon zsoldosok egy csapatát, s köztük néhány magyar hajdú csapatot is, hogy kíséreljék meg elfoglalni a Víziváros északi falát. Azonban a roham véresen és csúfos kudarccal végződött. Állítólag a katonák között számos részeg volt, ezek okozták a kalamajkát s a zűrzavart a támadásban, s bár a borból és pálinkából merítették a bátorságot, hogy a veszélyes harcban elől rohanjanak – mind odavesztek.

 

A roham után Mansfeld tábornok főparancsnok szemlét tartott s elrendelte, hogy kiküldött cirkálók figyeljék a városból Buda felé vezető utakat – azt gyanítva (nem is alaptalanul), hogy a budai pasa innen szándékozik újólag segítséget küldeni az ostromlott esztergomi törököknek.

 

Július 15-én 4-ezer vallon zsoldost állítottak hadoszlopba és rendeltek támadásra, újra a Víziváros elfoglalására, de a támadás a kimélyített ároknál, mely a városfal előtt húzódott megakadt, mert a katonák által nyalábolt rőzsekötegek ezrei sem voltak elegendőek azok feltöltéséhez, s azon át nem kelhettek, a városfalakról nyakukba zúdított nyíl-és golyózápor elől meghátráltak. Július 16-án mindez megismétlődött újra.