1596 - III. Mohamed Magyarország ellen vonul

III. Mohamed szultán kibontja a Próféta Szent Zászlaját és Magyarország ellen indul…

 

1596. július 1-én a szultán III. Mohamed hadserege, mely a magyarországi hadjáratra megindult, még a bulgáriai Drinápoly (Edrine) alatt állt, de a híre, hogy az uralkodó személyesen vezeti a seregét a magyar hadszíntérre – erre Nagy Szulejmán 1566-os hadjárata óta nem volt példa – már eljutott Európába…

Az isztambuli angol követ azt írta királyának, hogy a török had 600-ezer (!) emberből áll, míg egy másik jelentés 500-ezer katonáról szól. Ezek a számok természetesen túlzóak. Még akkor is, ha hozzá vesszük, hogy később megjegyzi: „csak jó 300 ezer emberből” állt össze a török had.

A törökök „óvatosabbak” ők csak 200-ezer fősre tették a hadseregük létszámát. Annyi azonban bizonyos, hogy mind a ruméliai, mind az anatóliai sereg kijött, s velük vagy 12-ezer janicsár, s hozzájuk csatlakozott vagy 30-ezer főnyi tatár segélyhad.