1597 - Baja veszedelme

Baja veszedelme…

 

1597 júliusának folyamán Komáromból és a nem régiben visszafoglalt Esztergomból közel négyszáz vitéz – egészen pontosan 385 naszádos – nagy és merész vállalkozásba kezdett…

Tervük az volt, hogy a Dunán lecsorogva, mélyen betörnek a törökök által ellenőrzött Hódoltságba és ott támadnak az ellenfélre. Noha ez a nagyszabású vállalkozás – akár szárazföldön, akár vízen – eddig sem volt idegen se a magyaroktól, se a törököktől. Azonban a 15-éves háborúban elvérzett helyi török garnizonok meggyengülésére utal, hogy ezt a magyarok egyre inkább és egyre merészebben, egyre nagyobb sikerrel végre is hajthatták

Most is ez történt: Szentendre magasságában még vagy 100 hajdú – vélhetően zsákmányra leső szabadlegények – csatlakozott hozzájuk. A vállalkozás egyáltalában nem volt veszélytelen, de sikeresen lehajóztak Bajáig. A mezővárost lerohanták – a kis török palánkot elpusztították, a heves és véres harcban levágtak vagy 400 törököt. S gyorsan zsákmánnyal megrakodva „visszafordultak”. Nem arra természetesen amerre jöttek, mert 35 megrakott szekeret, 1100 szarvasmarhát és 400 lovat hoztak magukkal. Tehát a portyázóknak most a szárazföldön a nagyobb török helyőrségeket kerülve kellett visszatérniük Komáromba és Esztergomba. Sikerrel végre hajtották a küldetést.