1599 - Juszuf szigeti bég haragja

Juszuf szigeti bég haragja...

 

1599. július 19-én a tolnai kalandban részt vett hajdúk nagy része igyekezett vissza Kanizsa vára alá, mikor Szigetvár mellett elvonulva Hárságy (a mai Somogyhárságy) község mellett a törökök hatalmas marhacsordáját elhajtották...

Juszuf szigeti bég nyomban levelet írt Herberstein gráci főtisztnek és követelte, hogy tegyen igazságot, mivel ez a csorda nem a töröké – a szigetieké, pécsieké – volt, hanem a somogyi jobbágyoké. Bár a keresztény főtiszt a kivizsgálást elrendelte, éppen azt találta megállapítani, hogy a zsákmányszerzés jogos volt a hajdúk részéről, mert a marhák a törököké voltak.

 

A szigeti bég ekkor Mohácsra loholt, ahol Ibrahim nagyvezér tartotta a táborát. Itt kérte a török vezírpasát, hogy büntesse meg a kanizsaiakat, mert kártételeiknek se szeri se száma. Arról győzködte a nagyvezért, hogy egész erejével forduljon Kanizsa ellen, mert annak elfoglalása üdvös a Portának, s a vár stratégiai fontossággal bír – ez igaz is volt. Ibrahim pasa futárokat küldött Sztambulba, hogy a felsőbb parancsot ez ügyben megszerezze, addig seregének java Pécs, Szigetvár és Mohács térségében állomásozott.