1601 - A nagyszentdemeteri ütközet

Nagyszentdemeteri ütközet

 

1601. november 1-én zajlott le a nagyszentdemeteri ütközet

Rákóczi Lajos hajdú kapitány és Székely Mózes csapatai között…

 

Basta generális az erdélyi Habsburg-erők főparancsnoka miután a megbízhatatlan szövetségesét – az ingatag és önállósulni akaró, egyre nagyobb hatalmú – havasalföldi román vajdát, Vitéz Mihályt eltávolította a hatalomból, annak seregét is a magáéhoz csatolta, s egyik parancsnokát, Rákóczi Lajos hajdúkapitányt Székelyföld és Beszterce vidékének megregulázására küldte. Mindezzel a bécsi Udvar által ellátatlan csapatainak a további ellátmányát kívánta biztosítani a gazdag szász városok és a „renitens” székelység kárára.

 

Basta főerőivel a Maros völgyén át tehát Erdély szívében vonulva, Tordán és Kolozsváron át vonult Dés felé. Amikor hírét vette, hogy Báthory Zsigmond a többször lemondott és visszatért erdélyi fejedelem – Lengyelországból – újólag hazatért és a törökök segítségével kívánja most erdélyi trónját elfoglalni. Az erdélyi nemesség egy része támogatta a visszatérő Báthory Zsigmondot; Csáky István, a nevezetes vitéz, de most már igen beteg Borbély György és a régi veterán harcosnak számító Székely Mózes is mind őt támogatták, s mikor Báthory Zsigmond Brassó környékén – török és oláh segédcsapatokkal megerősítve – tábort vert, az erdélyi híveivel együtt ereje meglehetősen számottevő volt. Innen Medgyeshez vonult át és ott verte fel főhadiszállását.

 

A császáriak dési táborában nagy volt az aggodalom Báthory újabb visszatérése miatt – s főként azért mert erejük jóval kisebb volt, valamint Báthory vezérei meglehetősen nagy intenzitással járták be csapataikkal egész Erdélyt, hogy a tartományt Báthory Zsigmond ex-fejedelem hűségére hajlítsák: Csáky Kolozsvárig portyázott, Székely Mózes serege pedig Beszterce környékén tűnt fel, éppen ott, ahol legutóbb Basta rendelkezésének megfelelően Rákóczi Lajos hajdú kapitány gyűjtötte be a császári hadak számára az élelmiszert. Rákóczi, amikor Székely Mózes feltűnéséről értesült nyomban 2-ezer hajdúkatonájával indult ellene – noha ellenfele ereje a török szövetséges csapatokkal együtt – jóval felülmúlta az ő hajdúcsapatának erejét.

 

Besztercétől délkeletre Nagyszentdemeter közelében a földrajzi helyzetet kihasználva Rákóczi hajdúi egy szorosban fogták közre a Báthory segítségére érkezett törököket, majd a beérkező – Székely Mózes vezetette – derékhadat is véres harcban visszaverték. A források szerint halott 80 török mellett igen nagy volt a sebesültek és a fogságba esettek száma, míg Rákóczi hajdúi 28 főt vesztettek. Székely Mózes ezek után jobbnak látta visszavonulni Beszterce vidékéről és a biztonságos Marosvásárhelyre húzódott vissza. Míg Rákóczi Lajos kapitány a rekvirált élelmiszerrel és csapatával visszaindult Basta dési táborába. Útközben azonban újabb támadás érte – ezt a források nem erősítik meg teljes biztonsággal, s arról is hallgatnak, hogy mely ellenfelek részéről – s ekkor a hajdú csapat az előző nagyszentdemeteri összecsapásnál jóval nagyobb vérveszteséget szenvedett volt el (ekkor 150 hajdú esett el). Ezt teljes biztonsággal megmondani ma már nem lehet.