1626 - A név kötelez...

„…országért vérük hullásával sokat próbáltak; szegény ősünk értette meg is hala, kit az ország jól tudhat. Édes hazánknak, kinek eddig is sok javáét vettük, mi sem lehetünk idegön és háládatlan fiai.”

 

„a név kötelez.”

 

A szigeti hős unokájáról – gróf Zrínyi (V.) Györgyről (1599-1626)

 

A szigeti hős unokája, a költő és hadvezér apja, Zrínyi György 1619-ben tért vissza a katolikus hitre, s meglehet, ennek a király szemében lojalitása zálogának tűnő cselekedetéért kapta meg 1622-ben a nagyon fontos horvát báni méltóságot. Amikor 1626-ban a horvát bán meghalt, két kiskorú gyermekének, Miklósnak és Péternek, a király, II. Ferdinánd lett a gyámjuk, hiszen édesanyjuk, Széchy Magdolna már korábban elhunyt.

 

Tudjuk, hogy a költő és hadvezér Zrínyi Miklós édesapja, akit szintén Zrínyi Györgynek neveztek, egy ízben ilyen hitvallást tett: "…az, mi az Magyarországot és annak koronáját illeti, nékünk minden eleink az Magyarországgal és a magyarországi igazsággal éltek eleitül fogva. Azon országért vérük hullásával sokat próbáltak; szegény ősünk értette meg is hala, kit az ország jól tudhat. Édes hazánknak, kinek eddig is sok javáét vettük, mi sem lehetünk idegön és háládatlan fiai."

 

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat

"Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”
Történelmi és kulturális oldal.

Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp. 2002² 15.